Smart tilgang på bysykler

Kolumbus AS

Smart tilgang på bysykler

Den største utfordringen og et av de største suksesskriteriene i et bysykkelsystem er å gjøre det forutsigbart for brukerne. Dette innebærer at det er tilgjengelig sykler for brukerne der de trenger dem og når de trenger dem. Kolumbus AS søker gjennom dette prosjektet en innovativ løsning som bidrar til å optimalisere dagens bysykkelsystem Bysykkelen i Rogaland.

Mer om behovet

Bysykkelen ønsker en bedre utnyttelse av bysykkelsystemet og søker en kostnadseffektiv, enkel og bærekraftig løsning som kan sikre best mulig tilgjengelighet av sykler til brukernes behov.

For å få dette til har Kolumbus behov for en innovativ løsning som kan bidra til å få:

 • Fungerende sykler (uten feil og mangler, og med tilstrekkelig batterikapasitet) tilgjengelig på rett sted til rett tid.

Samtidig bør løsningen:

 • Ha lave kostnader i anskaffelse og drift
 • Gi mindre miljøavtrykk og ressursbruk i drift og ombæring av syklene
 • Ved behov for ombæring og service, åpner for at frivillige aktører (individer/idrettslag ol.) kan utføre oppgaver    
 • Kunne anvendes til andre tilsvarende eller lignende systemer, eksempelvis for sparkesykler og andre bysykkelsystemer
 • Bidra til økt fleksibilitet i reisens start- og stoppunkt, utnyttelse og utvikling av ladestasjoner/drop zones (lokasjoner der sluttbruker setter en bysykkel fra seg)
 • Legge til rette for sesong- eller ad hoc-behov, eksempelvis ved festivaler, idrettsarrangement, ved strender i sommersesongen og kunne tilpasses til mer mobile ladestasjoner

Tilgjengelighet av data fra eksisterende system: Ledige bysykler og ladestasjoner er åpent tilgjengelig i GBFS-format fra Entur. Historiske data på turnivå vil bli tilgjengelig for de leverandørene som inviteres til å delta videre i konkurransen (til fasen "Utforske alternativer").

Mer om Kolumbus

Kolumbus har et overordnet ansvar for mobilitet i Rogaland, og skal tilrettelegge for at befolkningen i Rogaland har et alternativ til bil.  Kollektivtransport med buss og båt er de mest ressurskrevende oppgavene, men Kolumbus har også et ansvar for reiser med sykkel, gange og andre transportformer.

Bysykkelen AS som eies av Kolumbus AS og Stavanger kommune vil gjøre elsykkel til et attraktivt alternativ for folks mobilitetsbehov i Rogaland.

Markedsmuligheten

En god løsning, som dekker Bysykkelen og Kolumbus' behov, og som bidrar til bedre tilgjengelighet av sykler, vil også bli kjent for andre offentlige og private aktører. Vi håper på en løsning som kan være nyttig for andre offentlige og private virksomheter som skal håndtere stadig nye mobilitetsbehov og -tilbud til befolkningen. Leverandøren vil få mulighet å presentere løsningen på StartOffs demodag der andre potensielle kjøpere fra offentlig sektor deltar. StartOff vil gi leverandøren en introduksjon til rammeverket rundt offentlige innkjøp.

Prosjektløp

Kolombus med Bysykkelen er oppdragsgiver mens StartOff-teamet bidrar med støtte underveis i prosessen. Figuren viser tidslinje og innhold for prosjektløpet:

Prosess figur

Tilgjengelige ressurser underveis i prosjektet

 • Prosjektleder og prosjektteam (behovseier) fra Kolumbus
 • Prosjektleder fra StartOff-teamet

Viktige datoer:

 • 28. januar 2022 - konkurransen kunngjøres
 • 28. februar 2022 kl. 12 - frist for å levere idéskisse
 • Uke 9 og 10 i 2022 - intervjuer med inntil 6 leverandører
 • 15. mars 2022 - oppstart fasen "Utforske alternativer" (varighet 3 uker)
 • 20. april 2022 - oppstart fasen "Utvikle løsningen" (varighet 15 uker)
 • Uke 38 i 2022 - utvikling ferdigstilt

Hvordan delta?

Fristen utløp den 28. februar 2022

Dokumenter
Konkurranseregler, Kolumbus
pdf 254.75 KB
Behovsbeskrivelse, Kolumbus
pdf 208.28 KB
Mal idéskisse, Kolumbus
docx 41 KB
StartOffs FOU-avtale
pdf 370.08 KB
Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord