Utdanningsdirektoratet har startet 3-ukersfasen: Utforske alternativer

Familier som opplever utfordringer skal få hjelp, men selv om vi har gode kommunale og statlige tjenester, er de ikke alltid like godt samordnet. Det hviler et ekstra ansvar på lederne for å få det til å skje, og Utdanningsdirektoratet med partnere søkte etter derfor etter en løsning som kan hjelpe lederne til å bli bedre. Nå har to innovative leverandører blitt valgt til å jobbe ut idéskissen sin til et løsningsforslag i fasen «utforske alternativer».

Bakgrunn for prosjektet

Hvordan hjelper vi lederne til å endre praksis og bli gode på å jobbe på tvers av tjenestene? Dette var utfordringen Utdanningsdirektoratet med partnere fra Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og kommunesektorens organisasjon (KS) presenterte for StartOff. Problemstillingen har vært artikulert siden 1980-tallet, og prosjektgruppen så et behov for en ny måte å tenke på.

Prosjektleder Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet forteller:

Vi var samstemte på behovet for kompetanse- og praksisutvikling for bedre å samordne tjenester for utsatte barn og unge, og vi så at lederutvikling var ett viktig element. Men vi var usikre på hva som var løsningen og hvordan vi skulle gripe det an, og vi kom ikke noe vei med å skrive en kravspesifikasjon for samordnet lederutvikling. Hver for oss har vi gode lederutviklingsprogrammer, men nå skulle vi utvikle noe sammen og trengte å tenke nytt. Vi fikk høre om StartOff, og så raskt at dette var en ny og spennende måte å jobbe på, og at ikke vi måtte sitte med en «ferdig tenkt» løsning.

StartOff-prosessen

Etter en intensiv fase hvor prosjektgruppen konkretiserte behovet, ble konkurransen kunngjort i slutten av oktober og har nylig startet fasen «utforske alternativer» hvor de to beste idéskissene har blitt valgt ut, og leverandørene skal nå utvikle sitt løsningsforslag.

Syv personer rundt et bord
Fra venstre: Kjersti Okkelmo (Udir), Silje Vie Solhjell (Bufdir), Tine Sveen (Helsedir), Jacqueline Sæby (Helsedir), Anne Margrete Fletre (KS), Ingrid Gjerdevik (StartOff), og Malin Karlsson (StartOff).

Endelig valg av leverandør vil skje over nyttår, og utviklingsløpet har en varighet på 3 måneder, som vil ende opp i en minimumsløsning. Vi i StartOff gleder oss til å jobbe videre med Udir, prosjektgruppen og den valgte leverandøren!


Malin Karlsson


Malin Karlsson, StartOff/DFØ
Prosjektleder

Publisert: 14. desember 2023 Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.