Starte opp og avklare behov for et innovasjonspartnerskap

Behovet for innovasjonspartnerskap utløses gjerne når virksomheten har et problem eller en utfordring som markedet ikke har noen løsning på. Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å kartlegge dette.

Start med å utarbeide en behovsbeskrivelse

En god beskrivelse av behovet er en forutsetning for å lykkes, og det viktigste dokumentet i gjennomføringen av innovasjonspartnerskapet. Til forskjell fra en tradisjonell kravspesifikasjon, har behovsbeskrivelsen sjelden noen detaljerte krav til mulige løsninger.

Du beskriver problemet du ønsker å utvikle en løsning for. Beskriv gjerne hvorfor løsninger som finnes i markedet ikke løser virksomhetens behov og hvilke ulemper dette gir. For å unngå å legge føringer på mulige løsninger, bør du beskrive ønsket effekt som varen, tjenesten eller bygg- og anleggsarbeidene må løse. Suppler gjerne beskrivelsene med konkrete scenarioer, situasjoner eller oppgaveløsning for å gi et tydeligere bilde av hvordan behovet kommer til uttrykk i forskjellige situasjoner.  

Du bør også beskrive rammene som en løsning må forholde seg til. Dette kan for eksempel være regelverk, standarder, plattformer som en løsning må fungere sammen med, antall brukere som en løsning må håndtere.  

I det senere konkurransegrunnlaget kan behovsbeskrivelsen inneholde en behovsmatrise med funksjons- og effektkrav til løsningen. Med en slik matrise kan leverandørene sikre at et løsningsforslag svarer ut alle behovene. Matrisen burde kvitteres ut og bekreftes av leverandøren som en del av det senere tilbudet.

Sikre riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser

Å gjennomføre innovasjonspartnerskap kan til tider være komplekst og krevende. For å lykkes, er det viktig å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser. Vi anbefaler å involvere innkjøpsfaglig kompetanse helt fra behovsavklaringen, for å sikre at gjennomføringsplanen er i tråd med reglene for innovasjonspartnerskap.

Foreta markedsundersøkelse

Innovasjonspartnerskap kan bare benyttes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før, derfor må du undersøke markedet grundig før du velger innovasjonspartnerskap som gjennomføringsmodell. Hvis markedsundersøkelsen viser at det allerede finnes løsninger i markedet som dekker behovet, er forutsetningen for å bruke prosedyren ikke oppfylt. 

Vi anbefaler å gjennomføre dialog med markedet for å få informasjon om hva som finnes i markedet. Kanskje kan deler av behovet dekkes av løsninger som finnes i markedet, mens andre deler trenger utvikling. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) vil ofte kunne bistå i gjennomføringen av markedsdialogen.

Bearbeid behovsbeskrivelsen

Etter at du har gjennomført markedsundersøkelsen, og har konkludert med at behovet ikke kan dekkes av eksisterende løsninger, må du bearbeide behovsbeskrivelsen, slik at du vet hva du skal etterlyse i konkurransen.

Gjennomfør gode dialoger med aktuelle aktører i markedet for å få mer informasjon om hvordan, og innenfor hvilke rammer, du kan løse behovet. Forvent å gå flere runder med å omformulere og justere behovet.

Andre nettsteder

Leverandørutviklingsprogrammet gir veiledning og støtte til å gjennomføre gode behovskartlegginger og markedsdialoger i innovasjonsprosjekter.

Oppdatert: 9. mai 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord