Brukerhistorie for å illustrere behov

Gjennom å beskrive typiske brukerhistorier eller brukerscenarioer, hjelper du leverandørene med å forstå behovet. Eksempelet er et utdrag fra et konkurransegrunnlag.

Kilde: DFØ

Gjennom å beskrive typiske brukerhistorier eller brukerscenarioer, hjelper du leverandørene med å forstå behovet. Eksempelet er et utdrag fra konkurransegrunnlaget til en anskaffelse av digitale læringsmidler.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord