Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap brukes til anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før i en samarbeidsprosess mellom oppdragsgiver og leverandør/utvikler. Anskaffelsesprosedyren kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme utlysning.

For å kunne benytte prosedyren er det krav om:

Innovasjon = Oppdragsgiveren kan bruke konkurranse om innovasjonspartnerskap for å utvikle og anskaffe innovative varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider (FOA §13-1)

Kost - Nytte = Den anslåtte verdien av varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som oppdragsgiver skal anskaffe, skal stå i forhold til investeringene som er nødvendige for å utvikle dem (FOA §26-8)

Nært samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør (partner)

Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre i anskaffelsesforskriften med regler både for konkurransen og for gjennomføringen av utviklingsløp og eventuelt kjøp av den utviklede løsningen. Anskaffelsesprosedyren legger til rette for et nært samarbeid mellom din virksomhet og leverandør ved at utviklingen skjer i et partnerskap. Begge parter bør ha et felles mål om at partnerskapet skal resultere i et vellykket utviklingsløp der oppdragsgiver kjøper den utviklede løsningen fra leverandøren.

Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta fram helt nye varer og tjenester for å løse et spesifikt behov i din virksomhet. Prosedyren kan også brukes for bygg- og anleggsanskaffelser.

Innovasjonspartnerskap har følgende særtrekk:

  • Prosedyren skal bare benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes i markedet.
  • Innovasjonspartnerskap må inngås med forhandlinger.
  • Leverandøren må ha erfaring og kompetanse fra utvikling og implementering av innovative løsninger.
  • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål. Etter hver fase kan oppdragsgiver avslutte innovasjonspartnerskapet hvis de avtalte målene ikke nås.
  • Verdien av varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som anskaffes, må stå i forhold til investeringene som er nødvendige for å utvikle dem.
  • Hvis partnerskapet er vellykket kan oppdragsgiver utløse en kjøpsopsjon eller -forpliktelse på den utviklede løsningen, forutsatt at den tilfredsstiller avtalte krav til pris og kvalitet.

Vurderer du et innovasjonspartnerskap eller trenger hjelp i et pågående prosjekt? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Mer om fasene i innovasjonspartnerskapet

Maler

Oppdatert: 28. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.