Metoder for gjennomføring av innovasjon- og utviklingsprosjekter

Når det ikke finnes en dekkende løsning i markedet, kan du gå i samarbeid med leverandører og/eller forskningsmiljøer om å utvikle nye løsninger.

Hvis det etter en grundig behovsvurdering og dialog med markedet har blitt klart at behovet ditt ikke kan dekkes av eksisterende løsninger, kan det være aktuelt å utvikle nye løsninger sammen med leverandører og/eller forskningsmiljøer.

Det er flere metoder du kan bruke for å gjennomføre slike utviklingsprosesser, og her kan du lese mer om dem:

Hvordan velger du riktig prosedyre?

Flytdiagrammet nedenfor viser hvilke vurderinger du bør gjøre ved valg av noen av prosedyrene nevnt ovenfor:

DFØ har også utviklet et nettbasert verktøy som kan hjelpe deg til å finne riktig anskaffelsesprosedyre. Verktøyet vil også kunne benyttes i vurderingen av riktig metode for å anskaffe innovasjon, eller innovasjonsvennlige anskaffelser.

Hvordan gjennomfører du utviklingsprosessen?

Utvikling av nye løsninger skjer som regel i flere faser. Til sammen utgjør fasene en utviklingsprosess. Det er vanlig å markere overgangen fra utvikling til det at løsningen lanseres i markedet og settes i ordinær drift, som et viktig skille. Stadiene før skillet kaller vi tidlig fase, og det er i denne fasen at utviklingsaktiviteter foregår.

En utviklingsprosess kan deles opp i seks faser: 

  • idégenerering (forskning)
  • konseptfase
  • prototypefase
  • testfase
  • markedsintroduksjon
  • standardløsning

Figuren under viser hvordan de ulike anskaffelsesmetodene er tilpasset innkjøp i de ulike fasene:

Oppdatert: 23. mai 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord