Mentorprogram for innkjøpsledere

Mentorprogrammet er for innkjøpsledere som ønsker å utvikle seg i rollen sin. Det er et skreddersydd program med personlig veiledning fra noen av Norges mest erfarne innkjøpsledere.

Hva er mentorprogrammet?

Mentorprogrammet er for innkjøpsledere som ønsker å utvikle seg i innkjøpslederrollen.

Målet er å øke deltakernes kompetanse om anskaffelser som strategisk virkemiddel, og styrke innkjøpsleders gjennomslagskraft i egen virksomhet. 

Om du deltar, får du:

 • personlig veiledning fra en erfaren innkjøpsleder – din mentor
 • delta på fellessamlinger som DFØ arrangerer i samarbeid med fagmiljø på mentoring og lederutvikling
 • bistand til å gjennomføre en workshop i ledergruppen i din virksomhet

Som en del av programmet er det forventet at hver deltaker gjennomfører en workshop med toppledergruppen eller tilsvarende ledergruppe. Her bistår DFØ med faglig bistand.

Hvem kan søke, og hva forventes av deltakerne?

Programmet er tilpasset ledere for innkjøp i offentlig sektor, dvs. personer med et overordnet ansvar for anskaffelser i en kommune, fylkeskommune eller statlig virksomhet.

Rollen som innkjøpsleder ser ulik ut i forskjellige virksomheter. Det viktigste er at du ønsker å utvikle deg i rollen din og bidra til å ta innkjøp i virksomheten i en mer strategisk retning.

I tillegg forventer vi av deg som deltaker at du:

 • er åpen og mottakelig for innspill
 • er motivert, og ønsker å reflektere over egne utfordringer
 • setter av tid til forberedelser og deltakelse på samlinger og samtaler med mentor gjennom året
 • bruker programperioden til å forberede og gjennomføre en workshop om anskaffelser med toppledergruppen (eller tilsvarende) i din virksomhet

DFØ dekker kostnader ved gjennomføring av samlinger, men eventuelle kostnader til reise og opphold i forbindelse med disse, dekkes av deltakerne selv.

Hvordan søke?

Mentorprogrammet for 2024 er fulltegnet. Det blir annonsert når vi åpner opp for nye søkere.

Ofte stilte spørsmål om mentorprogrammet

Hvordan gjennomføres workshopen i toppledergruppen?

En viktig forutsetning for å lykkes med anskaffelser er at ledelsen anser anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens mål, og setter av tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre anskaffelser på en god måte. Vår erfaring er at det er mange som har bruk for støtte og inspirasjon for å synliggjøre viktigheten av anskaffelser, og potensialet for forbedring, gjennom å "snakke ledelsens språk". Derfor er en workshop med toppledergruppen i deltakernes virksomhet, en viktig del av mentorprogrammet.

DFØ bistår i planlegging, forberedelse og gjennomføring av workshopen gjennom samlinger og dialog med deltakere én til én. I forbindelse med workshopen kan vi bistå med å lage en spendanalyse.

Temaene i workshopen avgjøres av dine behov. Eksempler på temaer er:

 • analyser som gir ledelsen mulighet til å ta gode beslutninger
 • hvordan ledelsen kan sette retning og ta strategiske valg
 • hvordan dere kan løfte frem innovasjon, kostnadsbesparelser, bærekraftig utvikling eller andre mål gjennom anskaffelser som er viktig for dere
 • anskaffelsesstrategi som gjør en forskjell
Hvor mye tid må jeg sette av?

Programmet strekker seg over omtrent ett år.

Med forbehold om endringer planlegger vi for omtrent fire samlinger med fysisk oppmøte på Økern i Oslo og tre digitale samlinger. Mye av verdien får du gjennom dialogen med din mentor. Form, innhold og hyppighet på disse avgjør dere selv, f.eks. hver tredje uke.

Du kan forvente noe tid til forberedelse til samlingene og samtale med mentor. I tillegg må du sette av tid til forberedelse og gjennomføring av workshop.

Hvem kan jeg forvente å få som mentor?

Alle deltakerne får tildelt en mentor. DFØ rekrutterer mentorer med lang erfaring som innkjøpsleder. Du kan forvente at mentoren din har gode medmenneskelige egenskaper, er nysgjerrig, og får opplæring i mentoring. Vi har hatt mentorer fra virksomheter som VY, NAV, Skatteetaten, og Stavanger kommune.

Når kan jeg søke?

Vi tar imot søknader frem til 18. desember for den runden av mentorprogrammet som starter våren 2024.

Oppdatert: 15. februar 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.