Mentorprogram for innkjøpsledere

Er du innkjøpsleder og vil utvikle deg i rollen din? Ønsker du et skreddersydd program med personlig veiledning fra noen av Norges mest erfarne innkjøpsledere? Da kan DFØs mentorprogram for innkjøpsledere være noe for deg.

Meld deg på før 4. november for å få plass på runde tre av mentorprogrammet. Oppstart januar 2023.

Hva er mentorprogrammet, og hvorfor bør jeg delta?

Mentorprogrammet er et program for deg som er innkjøpsleder, og ønsker å utvikle deg i innkjøpslederrollen. Målet er å øke deltakernes kompetanse om anskaffelser som strategisk virkemiddel, og styrke innkjøpsleders gjennomslagskraft i egen virksomhet. Om du deltar, får du:

 • personlig veiledning fra en erfaren innkjøpsleder – din mentor.
 • delta på fellessamlinger som DFØ arrangerer i samarbeid med AFF. Første samling er i januar 2023, og det legges opp til fire fysiske samlinger, og tre digitale samlinger gjennom året.
 • bistand til å gjennomføre en workshop i ledergruppen i din virksomhet. Som en del av programmet er det forventet at hver deltaker gjennomfører en workshop med toppledergruppen eller tilsvarende ledergruppe. Her bistår DFØ med faglig bistand.

Hvem kan søke, og hva forventes av meg?

Programmet er tilpasset deg som leder for innkjøp i offentlig sektor. Det vil si deg som har et overordnet ansvar for anskaffelser i en kommune, fylkeskommune eller statlig virksomhet. Denne rollen ser ulik ut i forskjellige virksomheter. Det viktigste er at du ønsker å utvikle deg i rollen din, og bidra til å ta innkjøp i virksomheten i en mer strategisk retning. I tillegg forventer vi av deg som deltaker at du:

 • er åpen og mottakelig for innspill
 • er motivert, og ønsker å reflektere over egne utfordringer
 • setter av tid til forberedelser og deltakelse på samlinger og samtaler med mentor gjennom 2023
 • bruker programperioden til å forberede og gjennomføre en workshop om anskaffelser med toppledergruppen (eller tilsvarende) i din virksomhet

DFØ dekker kostnader ved gjennomføring av samlinger, men eventuelle kostnader til reise og opphold i forbindelse med disse, dekkes av deltakerne selv.

Hvordan søker jeg?

Du kan enkelt søke gjennom å fylle ut søknadsskjemaet under. Skjemaet sendes til siv.gjerstad@dfo.no innen 4. november. I skjemaet ber vi deg gi en kort beskrivelse av dagens situasjon for anskaffelser i din virksomhet, din rolle som leder, og motivasjonen din til å være med i mentorprogrammet.

Søknadsskjema mentorprogram for innkjøpsledere
docx 50.7 KB

I tillegg er vi opptatt av at deltakelsen i programmet er forankret i virksomhetsledelsen. Derfor har vi også en intensjonsavtale som fylles ut av deltaker og deltakers leder, som en del av søknaden. Dette er for å forplikte ledelsen til å sette av tid, og gjennomføre en workshop om anskaffelser i programperioden.

Vi har begrenset med plasser, så alle som søker er ikke garantert plass. Vi kontakter alle søkere kort tid etter søknadsfristen.

Ofte stilte spørsmål om mentorprogrammet

Hvordan gjennomføres workshopen i toppledergruppen?

En viktig forutsetning for å lykkes med anskaffelser, er at ledelsen anser anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens mål, og setter av tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre anskaffelser på en god måte. Vår erfaring er at det er mange som trenger hjelp til å "snakke ledelsens språk", og synliggjøre viktigheten av anskaffelser, og potensialet for forbedring. Derfor er en workshop med toppledergruppen i deltakernes virksomhet, en viktig del av mentorprogrammet.

DFØ bistår i planlegging, forberedelse og gjennomføring av workshopen gjennom samlinger og dialog med deltakere én til én. I forbindelse med workshopen utarbeides en innkjøpsanalyse for virksomheten i samarbeid med DFØ. Denne analysen blir et utgangspunkt for workshopen.

Temaene i workshopen avgjøres av dine behov. Eksempler på temaer er:

 • analyser som gir ledelsen mulighet til å ta gode beslutninger
 • hvordan ledelsen kan sette retning og ta strategiske valg
 • hvordan dere kan løfte frem innovasjon, kostnadsbesparelser, bærekraftig utvikling eller andre mål gjennom anskaffelser som er viktig for dere
 • anskaffelsesstrategi som gjør en forskjell
Hvor mye tid må jeg sette av?

Programmet strekker seg over 2023. Vi har fire samlinger med fysisk oppmøte på Økern i Oslo, og tre digitale samlinger. Mye av verdien får du gjennom dialogen med din mentor. Form, innhold og hyppighet på disse avgjør dere selv, f.eks. hver tredje uke. Du kan forvente noe tid til forberedelse til samlingene og samtale med mentor. I tillegg må du sette av tid til forberedelse og gjennomføring av workshop.

Hvem kan jeg forvente å få som mentor?

Alle deltakerne får tildelt en mentor. DFØ rekrutterer mentorer med lang erfaring som innkjøpsleder. Du kan forvente at mentoren din har gode medmenneskelige egenskaper, er nysgjerrige, og får opplæring i mentoring. Vi har eksempelvis hatt mentorer fra virksomheter som VY, NAV, Skatteetaten, og Stavanger kommune.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for mentorprogrammet 2023 er 4. november 2022.

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord