Innkjøpsledernettverket

Innkjøpsledernettverket er en arena der innkjøpsledere i offentlige virksomheter kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om anskaffelsesfaglige temaer, og det å være leder innen innkjøpsfaget.

Mann og dame går opp en trapp og snakker sammen

Innkjøpsledernettverket har jevnlige webinarer som er åpne for dere som ønsker å delta. Beskrivelse av kommende webinarer og påmelding ligger på DFØ sine kurssider. Deltakelse er gratis.

Hvem er innkjøpsledernettverket for?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder eller har fagansvar for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte og utvikling av anskaffelsesområdet.

Om du ønsker informasjon om kommende arrangementer, kan du kontakte oss for å være med på e-postlisten til nettverket.

Eksempler på aktuelle temaer

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering

 Presentasjoner fra tidligere møter

Strategisk ledelse av anskaffelser – samling (01.11.23)
Innovasjon i anskaffelser (05.09.23)
Norgesmodellen og kontraktsoppfølging (19.4.23)
Kom i gang med forbruksanalyser med DFØs nye spendverktøy (14.4.23)
Nye obligatoriske kunngjøringsskjemaer (eForms) og oppfølging av KGV-leverandør (7.3.23)

2022

Innovasjon og leverandørutvikling v/ NAV (12.12.22)
Kostnadsbesparelser v/ Posten (7.11.22)
Samfunnsansvar v/Nye Veier (28.10.22)
Styring og etterlevelse v/ Skatteetaten og Politiet (20.9.22)
Presentasjon av anskaffelsesundersøkelsen 2022 (16.6.22)
Hvordan legge til rette for god konkurranse (5.4.22)

2021

Digitalisering i et ledelsesperspektiv (14.12.21)
Kompetanseutvikling (12.3.21)

2020

Klima- og miljøsatsing (10.12.20)
Kategoristyring (28.10.20)
Organisering av anskaffelsesfunksjonen (16.4.20)

2019

Kontraktsoppfølging og ledelse (5.12.19)
Digitalisering av innkjøp (5.9.19)
Kategoristyring og forankring hos toppledelsen (21.3.19)
Oppdatert: 20. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.