Innkjøpsledernettverket

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget.

Innkjøpsledere i offentlig sektor har ofte sammenfallende behov og utfordringer. De har meldt behov for en felles møteplass for å utveksle erfaringer på ulike områder. 

Nedenfor finner du eksempel på aktuelle temaer, oversikt over fremtidige møter og presentasjoner fra tidligere møter.

Aktuelle temaer

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering

Innkjøpsledernettverket har jevnlige webinarer. Beskrivelse av webinarene, og påmelding ligger på DFØ sine kurssider

 

Presentasjoner fra tidligere møter

7. november 2022
28. oktober 2022
20. september 2022
16. juni 2022
5. april 2022
14. desember 2021
12.mars 2021​
10.desember 2020​
28.oktober 2020​
16.april 2020
5.desember 2019
5. september 2019
21. mars 2019

 

Oppdatert: 29. november 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord