Spendverktøy

Ønsker du å identifisere muligheter og beregne potensialet for besparelser i egen anskaffelsesfunksjon? Et spendverktøy kan støtte dette arbeidet ved å legge til rette for analyser av innkjøpsvolum, identifisere strategiske områder og for å ta bedre beslutninger.

Veileder og verktøy for spendanalyser

DFØ har utviklet betaversjon av et nytt spendverktøy. Verktøyet inneholder enkel funksjonalitet der du kan gå ned i konteringer basert på overordnet kategorier, leverandøroversikt og leverandørhaler. Med andre ord et godt sted å starte for deg som har ambisjoner om å jobbe mer strategisk med innkjøp. I tillegg til analysen av forbruket får du med en veileder om hvordan bruke spendverktøyet til å sette mål, prioritere tiltak og kommunisere med ledelsen om status på innkjøpsområdet.

Spendanalysen er laget i BI-verktøyet Tableau som gjør det mulig å drille ned i kategorier, leverandører og koststed. Spendanalysen du får tilsendt av oss er avhengig av hvilke data du har tilgjengelig. Dette blir nærmere beskrevet når du sender oss en henvendelse.

Merk at dette er en betaversjon og vi har ambisjoner om videreutvikling. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger i etterkant fra dere som tester ut tilbudet.

Hvorfor ta i bruk et spendverktøy?

Hvis du ønsker å jobbe med effektivisering av anskaffelser, eller annet forbedringsarbeid, er det en forutsetning at du har oversikt over alle innkjøpene i virksomheten din. Slik at du kan se dem i sammenheng og utforske potensialet.

Analyser av virksomhetens totale utgifter gir deg et overblikk over blant annet:

  • hvor mye dere kjøper for
  • hvilke kategorier dere kjøper innenfor
  • hvem i virksomheten som gjennomfører kjøpene
  • hvilke leverandører dere kjøper fra

Hensikten med en slik oversikt er å skape bevissthet om innkjøp på tvers av hele virksomheten. Dette gir et godt utgangspunkt for prioriteringer, planlegging og styring.

En spendanalyse er også et godt utgangspunkt for å vise potensialet i anskaffelser til ledergruppen, og som en del av kartlegging og prioritering når du skal lage en anskaffelsesstrategi.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 16. mars 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.