Digital ombruksløsning

Digital ombruksløsning

Statens innkjøpssenter planlegger å igangsette en anskaffelsesprosess for en eller flere fellesavtaler for kjøp av et digitalt ombrukssystem og en digital markedsplass for bruktmøbler. Disse må ses i sammenheng og kan eventuelt være ett helhetlig system.

Det er utarbeidet en kategoristrategi for kontorområdet der det er vurdert hvilke avtaleområder som bør prioriteres. Kategoristrategien er delt i fire underkategorier: kontordrift, profesjonelle tjenester, møbler og inventar og elektrisk kraft. Digitalt ombrukssystem og digital markedsplass for bruktmøbler er samlet betegnet som digital ombruksløsning og faller inn under kategorien møbler og inventar.

Her følger en oversikt over relevante kapitler i kategoristrategien hvor digital ombruksløsning er omtalt:

Analysene i strategien viser at det er behov for å se livssyklusen til virksomhetenes møbler i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Dette har som formål å forlenge livssyklusen til virksomhetene møbler og dermed redusere utslipp, i tillegg til å være ressursbesparende. En fellesavtale for kjøp av digital ombruksløsning vil derfor ha en positiv effekt for virksomhetene omfattet av innkjøpsordningen.

Nærmere informasjon om anskaffelsen vil bli publisert når prosjektet er igangsatt.

Prosjektet forventes å starte i februar/mars 2023.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Fredrik Dahl-Hansen.

Oppdatert: 15. mars 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord