Fellesavtale for betalingsløsninger

Fellesavtale for betalingsløsninger

Mandat og organisering for ny fellesavtale for betalingsløsninger. Siden oppdateres jevnlig.

Prosjektmandat

Mandat for anskaffelse av fellesavtale om betalingsløsninger er utarbeidet på tvers av divisjoner i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). DFØ/avdeling for forvaltning og analyse er prosjekteier og DFØ/Statens innkjøpssenter er prosjektleder.

Statens innkjøpsråd ble, den 13.juni 2019, forelagt kategoristrategi for reiseområdet med anbefalt handlingsplan.

Statens innkjøpsråd sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer hvor anskaffelse av betalingsløsning er et høyt prioritert tiltak. 

Foreløpig milepælsplan

Prosjektet har den seneste tiden utarbeidet et beslutningsnotat som skal sette Finansdepartementet i stand til å vurdere om anskaffelsen skal være obligatorisk eller ikke. Spørsmålet er hvorvidt anskaffelsen omfattes av økonomiregelverket og derfor skal være obligatorisk å bruke for statlige virksomheter, eller om den skal gjennomføres etter Statens innkjøpssenters mandat som en vanlig fellesavtale. I påvente av denne avklaringen, er det dessverre usikkerhet knyttet til fremdrift.

Arbeidet skulle etter planen startet opp på nyåret, men avklaring viser seg å ta lenger tid enn forventet. Det er derfor vanskelig å skissere en realistisk fremdriftsplan på nåværende tidspunkt. Det betyr at den enkelte virksomhet må ivareta sitt behov for betalingsløsning inntil videre. Ta kontakt med prosjektleder ved spørsmål.

Organisering

Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe bestående av representanter fra flere divisjoner i DFØ.

 • Prosjekteier - seksjonsleder Erik Heen, divisjon for styring, organisering og ledelse/avdeling for forvaltning og analyse
 • Prosjektleder - David Behrens, divisjon for offentlig anskaffelse/avdeling Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltagere:
  • Seniorrådgiver Erik Cameron og Tone Røed, avdeling for forvaltning og analyse/seksjon for regelverk
  • Rådgiver Brit Lillian Nordbø, divisjon lønn/avdeling tid og reise
  • Fagdirektør Barbro Bottheim, divisjon for offentlig anskaffelse/avdeling Statens innkjøpssenter
 • Innkjøpsgruppedeltagere

Innkjøpsgruppe

Det er etablert en innkjøpsgruppe med representanter fra følgende virksomheter:

 • Politiets fellestjeneste - Konrad Pedersen Indergård
 • Utenriksdepartementet - Jonny Olsen
 • Statped - Marit Irene Haugsdal
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal - Edle Eide
 • Riksantikvaren - Maja Basioli
 • Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenester) -Birgitte Engen Eriksen
 • NAV - Gunda Djupvik 
 • Helsedirektoratet - Sonja H. Brattlie

Her: https://anskaffelser.no/sites/default/files/strategi_brukermedvirkning.pdf 

Innkjøpsgruppen består av personer med følgende roller, kompetanse og erfaring: 

 • Reisebestillere/brukere av betalingsløsninger 
 • Reiseansvarlig i virksomheten («Travel Manager») 
 • Funksjoner med grensesnitt mot reiseregninger, regnskap/lønn, teknisk integrasjon etc. 
 • HR/personal relatert til oppfølging av personalsaker 
 • Ansvarlige for anskaffelse og/eller kontraktsoppfølging av betalingsløsninger

Kontaktinformasjon

Spørsmål til prosjektet kan rettes på e-post til reise@dfo.no eller prosjektleder David Behrens david.behrens@dfo.no, mobil: 930 41 424.

 

Oppdatert: 14. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.