Arbeidstilsynets tilsyn

Fra 1. juli 2013 fikk Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet med offentlige oppdragsgiveres etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Hva sjekker de?

Om kontraktene tilfredsstiller forskriftens krav

  • Er det inntatt henvisninger til lønns- og arbeidsvilkår?
  • Er det inntatt krav om dokumentasjon for lønns- og arbeidsforhold?
  • Er det inntatt bestemmelser om sanksjoner?
  • Er det informert om at kontrakten inneholder krav til lønns- og arbeidsvilkår i kunngjøringen og/eller i konkurransegrunnlaget?

Om virksomheten ivaretar kontrollplikten

  • Dokumentasjon på virksomhetens systemer og rutiner for å påse at allmenngjøringsforskriftene oppfylles
  • Dokumentasjon av gjennomførte kontroller på av relevante kontrakter
  • Det kan være hensiktsmessig å legge frem virksomhetens rapport etter kontroll ved en slik kontroll
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.