Markedskommunikasjon - konsulenttjenester

Gode konsulentkjøp krever god dialog med leverandørmarkedet. Leverandørene har behov for kunnskap om oppdragsgivers behov, og oppdragsgiver har behov for kunnskap om hva markedet kan tilby av relevante løsninger.

Før du igangsetter en konkret anskaffelse, kan du gjennomføre dialog med konsulentmarkedet gjennom blant annet:

  • Møter med potensielle tilbydere – enten samlet eller med én og én. Her presenterer du dine planlagte anskaffelser åpent med hensyn til formål, behov og suksessfaktorer. I disse møtene gir du også leverandørene anledning til å komme med innspill.
  • Utsendelse av forslag til kravspesifikasjon på høring
  • Gjennomføring av en spørreundersøkelse med relevante spørsmål til potensielle tilbydere
  • Kontakt med bransjeorganisasjoner for å få innspill til hvordan du kan gjennomføre dialog med medlemsbedriftene
  • Kontakt med andre offentlige virksomheter som har gjennomført kjøp av konsulenttjenester tilsvarende det du vurderer å kjøpe inn

Pass på at du ivaretar kravet til likebehandling av leverandørene hvis du gir informasjon om anskaffelsen eller bruker informasjon du har fått i dialogen i den fremtidige konkurransen. Ytterligere tips og metodikk om hvordan dialog med markedet kan gjennomføres finner du under Dialog med markedet.

Oppdatert: 4. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord