Dette er strategisk innkjøp

Innkjøp er mye mer enn bare regelverk og konkurransegjennomføring. Det er et virkemiddel for at virksomheten skal nå sine overordnede mål.

Typiske utfordringer en innkjøpsleder står i

Du opplever kanskje at du kobles på for sent, må hive deg over oppgaver ad hoc og bruker mye tid på å slukke branner. Du forsøker å gjøre så godt du kan innenfor ditt mandat, men opplever alt for ofte at fokuset er at kontraktene må inngås på kortest mulig tid.

Men innkjøp trenger ikke bare å være en operativ støttefunksjon. Det er stadig mer mulighetsrom innen innkjøpsfaget og ofte mye uutnyttet potensiale i å profesjonalisere innkjøpsfunksjonen. Dersom anskaffelsesfunksjonen utnyttes godt, kan den være et virkemiddel for at virksomheten når sine strategiske mål. For å få til det, må du kanskje utfordre den rollen du har i dag.

Innkjøpslederen i førersetet

Person kjører doning som har søylediagram på lasteplanet og tall som kommer ut bak.

Mange opplever at det ikke kommer en konkret bestilling fra ledelsen om å gjøre nødvendig forbedringsarbeid i anskaffelsesfunksjonen. Fokuset er ofte på den operative driften, og en naturlig følge av det er at organisasjonen forventer service og brannslukking. Mange må derfor hjelpe ledelsen og resten av organisasjonen å se potensialet som ligger i å jobbe bedre med anskaffelser, og skape det nødvendige handlingsrommet.

Du må åpne dører, starte diskusjoner, vekke interesse, skape engasjement og selge budskapet om at innkjøp er et godt virkemiddel for at virksomheten skal nå sine mål. Gjennom dette skaper du handlingsrom.

Kjennetegn på virksomheter som jobber strategisk med innkjøp
 • Har en innkjøpsansvarlig med riktig mandat og helhetlig ansvar for anskaffelser på tvers av virksomheten
 • Har tydelige mål for anskaffelser i tråd med overordnede strategier, som rapporteres på jevnlig til toppledelsen
 • Har hensiktsmessig organisering med tydelig fordeling av roller og ansvar mot fagavdelingene
 • Har en innkjøpsenhet som utfordrer behov for å oppnå gevinster
 • Ser behov på tvers og samordner for å effektivisere og oppnå gevinster
 • Har særskilt fokus på bærekraft i anskaffelser, og ivaretar klima og miljø, lønns- og arbeidsvilkår og menneskerettigheter i leverandørkjeden
Ønsker du å komme i gang med strategiarbeidet?

Ta gjerne kontakt med oss.

Spørsmål om innkjøpsledelse

 • e-post innkjopsledelse [at] dfo.no (innkjopsledelse[at]dfo[dot]no)

Ringerike kommunes vei ut av startgropen

God forankring og bred involvering i anskaffelsesstrategiprosessen er viktig når man ønsker å gå fra en operativ til en mer strategisk anskaffelsesfunksjon. I denne videoen forteller Ringerike kommune om sitt arbeid med å bli mer strategisk orientert:

Grepene VY tok

I Vy er innkjøpsmiljøet ansett som en viktig strategisk samarbeidspartner, og ettertraktet kompetanse. Hør hvordan de har jobbet for å komme seg dit:

Nå som du har sett videoene, kan du reflektere over følgende spørsmål
 • Hvordan er fordelingen mellom driftsoppgaver og utviklingsoppgaver i din hverdag? Er det potensial for å prioritere litt mer tid til utvikling?
 • Aksepterer du forventningene til deg og din rolle slik den er i dag, eller utfordrer du rammene for å få større innflytelse og handlingsrom?
 • Tør du å sette deg i førersetet, og utforske de tingene du ikke kan enda?
Oppdatert: 27. oktober 2023

Kontakt

Spørsmål om innkjøpsledelse

 • e-post innkjopsledelse [at] dfo.no (innkjopsledelse[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.