Kompetanseløft med mentorprogram for innkjøpsledere

Programmet skal sette ledere bedre i stand til å ta i bruk anskaffelser som strategisk virkemiddel. Intensjonen er at du skal gjennomføre et seminar med din toppledergruppe i løpet av mentorprogrammet, dersom det passer med de oppgavene du og ledergruppa står i.

Informasjon om neste runde av programmet og søknadsfrist blir lagt ut høsten 2022.

Anskaffelser som strategisk virkemiddel

Kompetanseløft for ledere

Målet med kompetanseløftet er å øke lederes kompetanse om anskaffelser som strategisk virkemiddel. Det betyr å settes i stand til å bruke anskaffelser for å nå virksomhetens mål, oppnå kostnadsbesparelser, øke innovasjonskraften og oppnå mål innen miljø og bærekraft. Temaene kan betraktes som en smørbrødliste som dere tilpasser etter egne behov.

Del I – mentorprogram for innkjøpsledere

Vi tilbyr mentorprogram for innkjøpsledere. Her vil vi legge til rette for samtaler mellom to ledere med ulik erfaring. Målet er å gi innkjøpsleder rom for refleksjon over egen lederrolle og oppnå erfarings- og kompetansedeling.

Mentorprogrammet følges opp med felles samlinger. Vi starter med en oppstartssamling, og følges opp med en underveissamling og en avsluttende samling.

Kontaktperson for informasjon

Generelle spørsmål om anskaffelser

  • e-post ans [at] dfo.no

Del II – for toppledere

Vi ser at det ofte er behov for sterkere kobling mellom toppledelsens strategiske styring av virksomhetens anskaffelser og bruk av gode beslutningsgrunnlag om innkjøpsporteføljen.

Innkjøpsanalyser kan bidra til bedre samordning mellom ulike lederes ansvarsområder. Vi anbefaler derfor at innkjøpsleder gjennomfører et seminar på et par timer sammen med toppledergruppen. Programmet tilpasses behov i den enkelte virksomhet. Seansen vil omhandle følgende temaer:

  • Strategiske analyser som gir mulighet for ledere å ta gode beslutninger

Basert på din virksomhetes regnskapsdata om innkjøpsportefølje og kjennskap til organisering av anskaffelser, utarbeider vi forslag til analyser som gir faktabasert grunnlag for strategiske beslutninger. 

  • Hvordan ledere kan sette retning og ta strategiske valg for virksomhetens totale innkjøpsportefølje

Vi gir eksempler på hvordan dere kan løfte frem innovasjon, kostandsbesparelser, bærekraftig utvikling eller andre mål gjennom anskaffelser som er viktig for dere. Dette kan vi gjøre på bakgrunn av vårt nettverk blant andre offentlige virksomheter. 

  • Effektiv ledergruppe 

Formålet med en ledergruppe er at den skal bidra til at organisasjonen når sine mål. Ledergruppen skal skape merverdi, som ikke hadde blitt skapt hvis gruppen ikke eksisterte. 

Gjennom oppgaveløsning gir vi ledergruppen en mulighet til å erfare hvordan dere kan bruke hverandre til å løse utfordringer på innkjøpsområdet. 

Denne delen av kompetanseløftet er basert på  psykolog Henning Bang og Thomas Midelfart forskning om ledergrupper (UIO).  

 

Oppdatert: 23. juni 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord