Handlingsplan for anskaffingsstrategi - mal

Meininga med handlingsplanen(ane) er å sikre at ein når målsetjingane i "Anskaffelsesstrategien" og at det blir sett av tilstrekkelege ressursar. Her finn du mal for korleis verksemda kan utforme ein handlingsplan.

Vi har laga to malar for handlingsplan. Ein som høyrer til den enkle innkjøpsstrategi-malen og ein som høyrer til standard-malen. Vi tilrår at dei som har laga innkjøpsstrategi før, eller der innkjøp utgjer meir enn 30 prosent av tildelt budsjett, brukar standard-malen.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.