Handlingsplan for anskaffingsstrategi - mal

Meininga med handlingsplanen(ane) er å sikre at ein når målsetjingane i "Anskaffelsesstrategien" og at det blir sett av tilstrekkelege ressursar. Her finn du mal for korleis verksemda kan utforme ein handlingsplan.

Kjelde: DFØ

Vi har laga to malar for handlingsplan. Ein som høyrer til den enkle innkjøpsstrategi-malen og ein som høyrer til standard-malen. Vi tilrår at dei som har laga innkjøpsstrategi før, eller der innkjøp utgjer meir enn 30 prosent av tildelt budsjett, brukar standard-malen.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.