Oversikt over standardar og malar for eigedomsforvalting

Standard Norge har mange aktuelle standardar som kan brukast ved anskaffing av tenester til eigedomsforvalting. I tabellen under er det vist ei oversikt over standardar som kan brukast og visast til. Der finn du også lenke til DFØ sin mal for reinhaldstenester.

I tabellen finn du oversikta over relevante standardar og malar for kjøp av tenester til eigedomsforvalting. Fullt namn på standardar finn du under tabellen. Alle Standard Norge sine standardar kan du kjøpe og laste ned i nettbutikken deira.

Type teneste

Anskaffing

Kontrakt

Yting/ SLA

Resultat/ KPI

Reinhald

NS-INSTA 810

Konkurranse-grunnlag for kjøp av reinhaldstenester

 NS 8431

Blankett

NS 3940

 NS-INSTA 800

 NS-INSTA 800

 Energisparetenester (EPC)

NS 6430 

 NS 6430

NS 6430 

NS-EN 15221-3 

 Skjøtsel av grøntanlegg

NS 3450 

NS 8433

NS 8405

NS 8406 

NS 3420-Z 

NS-EN 15221-3NS 3420 –Z 

 Vakt og sikkerheit

 

NS 8434

Blankett 

NS-EN 15221-2 

NS-EN 15221-3 

 Byggdrift

 NS 6425

NS-EN 15221-2 

NS 3451 

NS 3424

NS-EN 15221-3 

 Kantine

 

NS-EN 15221-2 

NS-EN 15221-2 

NS-EN 15221-3

NS-ISO 10004 

 Resepsjonstenester og tilgangskontroll

 

NS-EN 15221-2

NS-EN 15221-2

NS-EN 15221-3 

Vedlikehaldstenester heis 

 

prNS 3809* 

NS 3810 

NS-EN 15221-3 

 FM-tenester(pakke av tenester)

 

NS-EN 15221-2

NS-EN 15221-2 

NS-EN 15221-3

 * under utarbeiding

Fullt namn på standardane for kjøp av tenester til eigedomsforvalting:

 • NS-INSTA 800, Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
 • NS-INSTA 810, Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester
 • NS 3420-Z, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold
 • NS 3424, Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
 • NS 3450, Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 • prNS 3809, Kontraktsstandard for drift og vedlikehold heis (under utarbeidelse)
 • NS 3810, Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
 • NS 3940, Areal- og volumberegninger av bygninger
 • NS 6425, Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)
 • NS 6430, Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)
 • NS 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt (med tilhørende blanketter)
 • NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (med tilhørende blanketter)
 • NS 8431, Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold
 • NS 8431, Blankett, Kontrakt om levering av fast renhold
 • NS 8433, Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
 • NS 8434, Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester
 • NS-EN 15221-2, Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-3, Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring
 • NS-ISO 10004, Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for overvåking og måling
Oppdatert: 30. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.