Byggherrestrategi

Byggherrestrategien skildrar korleis Statens vegvesen organiserer byggherrefunksjonen. Strategidokumentet skildrar også etaten sin bruk av entrepriseformer og kontrakttypar.

Det overordna målet for byggherrefunksjonen er å gjennomføre utbyggingsprosjekt samt utføre drift og vedlikehald på ein måte som er mest mogleg tenleg for trafikantane og samfunnet, og som gjev effektiv bruk av løyvingane.

Strategien inneheld følgjande hovudpunkt:

  • Mål
  • Helse, miljø, tryggleik
  • Verkemiddel og føringar
  • Delelement/omgrep som brukast
  • Aktivitetar og oppgåver
  • Vidare arbeid med planar
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.