Benchmarking av anskaffelsesfunksjonen i statlige virksomheter

10 store statlige virksomheter har gjennomgått sin anskaffelsesfunksjon og sammenlignet seg med hverandre. Nå kan du lese resultatene i en ny rapport.

Et av hovedformålene med benchmarkprosjektet har vært at de deltakende virksomhetene skal lære av hverandre og jobbe med å utvikle arbeidet med anskaffelser internt.

Et annet viktig mål, har vært å bidra til læring i hele innkjøps-Norge. I arbeidet ble det utviklet et spørsmålsbatteri for å kartlegge anskaffelsespraksis. Virksomhetene var selv med på å utarbeide metoden.

Nå kan du bruke spørsmålsbatteriet til inspirasjon, og lese om eksempler på god praksis.
Virksomhetene som har vært med i benchmarkingen er Nav, Posten Bring, Politiet, Skatteetaten, Nye Veier, Vy, Avinor, Statsbygg, UiO og Statens innkjøpssenter. Oslo Economics og Inventura har bistått i gjennomføringen av prosjektet.

Grunnlaget for å sammenligne anskaffelsespraksis var delt inn i fem dimensjoner:

  • Kostnadsbesparelser
  • Prosesseffektivisering
  • Bærekraft
  • Leverandørutvikling og innovasjon
  • Styring

DFØ har i forlengelsen av arbeidet videreutviklet spørsmålsbatteriet slik at det kan benyttes som et verktøy for selvevaluering av anskaffelsesfunksjonen, til de som ønsker det. Verktøyet er nå under pilotering og vil snart publiseres.

Publisert: 27. mai 2024 Oppdatert: 31. mai 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.