DFØs etiske krav: KPMG har foretatt en revisjon av leverandørene på fellesavtalen for pc-klienter

KPMG har på oppdrag fra Statens innkjøpssenter kontrollert leverandørene på fellesavtalen for pc-klienter. De konkluderer med at leverandørene etterlever DFØs etiske kontraktsvilkår, men KPMG har gitt leverandørene forslag til hvordan de kan forbedre egen praksis.

Revisjon av leverandørene er en del av DFØs kontraktsoppfølging, og granskingen ble utført av KPMG som er en uavhengig tredjepart. Revisjonen omfattet dokumentasjonsgjennomgang, revisjonsmøte og stikkprøvekontroll. I revisjonen har det ikke blitt avdekket brudd på de etiske kontraktskravene.

I tillegg til konkrete forbedringspunkter i den enkelte leverandørs praksis, identifiserte KPMG utfordringer på tvers av leverandørene som er knyttet opp mot elektronikkbransjen generelt.

KPMG påpeker blant annet: «Bransjen er preget av høy konkurranse og kompleksitet som kan gjøre det utfordrende å kartlegge og følge opp hele leverandørkjeden knyttet til et produkt». Dette viser til KPMGs observasjoner om svært begrenset innsyn og sporbarhet i produksjonen av PC-klienter.

– For Statens innkjøpssenter er det viktig å få konstatert at leverandørene etterlever kontraktens bestemmelser og å synliggjøre at sosialt ansvar tas på alvor. Vi vil fortsette å stille krav til leverandørene og kontrollere at kravene på dette viktige området blir fulgt opp, sier avdelingsdirektør Kjetil Østgaard.

Publisert: 10. februar 2022 Oppdatert: 31. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.