Få bedre oversikt over bilparken med nytt verktøy

DFØ har lansert et nytt styringsverktøy for offentlige bilparker: bilparkdata. Verktøyet skal først og fremst hjelpe offentlige virksomheter til å planlegge overgangen til nullutslippskjøretøy, men også til en effektiv forvaltning av hele bilparken.

I 2020 stod veitrafikken alene for 17 prosent av Norges av klimagassutslipp.

– Vi skal gå over til nullutslippsteknologi for å kutte i nasjonale utslipp. Da trenger du å vite hvor mange kjøretøy du har, hvor gamle de er og hvem det er som forvalter dem. Dette vil verktøyet hjelpe deg med, sier prosjektleder og seniorrådgiver Martin Standley.

Ved å bruke tall fra SSB, Vegvesenet og Brønnøysundregistrene gir verktøyet en oversikt over kjøretøy som virksomheter eier og leasing-kjøretøy som er registrert på virksomheten. Leasingselskapene skal selv registrere kjøretøy de leaser til offentlige virksomheter, men foreløpig er denne registreringen ikke fullstendig.

Bilparkdata vil være under stadig utvikling og DFØ oppfordrer kommuner og offentlige virksomheter til å teste verktøyet og melde tilbake erfaringene til prosjektleder Martin Standley.

Verktøyet vil også gi en oversikt over hvor stor andel av bilparken som møter «Forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport». Av verktøyet kommer det frem at mange offentlige virksomheter enda har og kjøper fossile kjøretøy.

Kart over kommuner som er i gang

Bilparkdata inneholder et kart som enkelt viser hvilke kommuner som har kommet lengst i overgangen til nullutslippskjøretøy. Denne oversikten vil DFØ bruke videre for å styrke sin veiledning innenfor geografiske områder. 

–  Vi vet at det er vanskelig å holde god oversikt over innkjøp av kjøretøy. Ved å samle all denne informasjonen i et verktøy vil du nå få oversikt over den totale bilparken, og du kan sammenligne hvor langt din kommune har kommet med nullutslippskjøretøy i forhold til nabokommunen, sier Martin Standley.

Publisert: 2. februar 2022 Oppdatert: 11. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.