Hvordan brukes livssykluskostnader (LCC) i norske BAE-anskaffelser?

DFØ og LCC-forum samarbeider om en undersøkelse om bruk av livssykluskostnader (LCC) i norske BAE-anskaffelser og eiendomsstyring. Tidligere undersøkelser har vist at LCC sjelden eller aldri blir vurdert av offentlige byggherrer ved anskaffelser av bygg, anlegg og eiendom.

Manglende kompetanse i organisasjonen og manglende interesse fra politikerne ble identifisert som de viktigste årsakene til lite bruk av LCC. DFØ ønsker å oppdatere statusen om bruk av LCC, veilede byggherrene for å identifisere barrierer og finne tiltak for å øke bruk av LCC-vurderinger i BAE-anskaffelser.

Samarbeid om å oppdatere status for bruk av LCC

DFØ og LCC-forum samarbeider om å oppdatere statusen for bruk av livssykluskostnader (LCC) som beslutningsgrunnlag i BAE-anskaffelser og eiendomsstyring. Med høy usikkerhet på priser og tilgjengelighet på råmaterialer og energi, krever det bevissthet fra prosjekteiere og beslutningstakere for bygg, anlegg eller eiendom om konsekvensene av valgene de tar i planleggings- og prosjektfasene, og hvordan disse påvirker de totale livssykluskostnadene for eiere og brukere.

LCC gjør det enklere å dekke riktige behov

Det er viktig å få tidlig fram hva det virkelig koster å bygge og drifte, for bedre å planlegge budsjettene for vedlikehold av den lokale bygningsmassen. Hovedprinsippet er å investere i bedre kvalitet, for å redusere utgifter i driftsfasen. Med hjelp av en LCC er det enklere å dekke riktige behov for en bygning, eller for en infrastruktur med en god avveining av kost i hele livsløpet versus nytte.

40 % av kommunene bruker ikke LCC

I 2018 viste en undersøkelse at 40 % av norske kommuner sjelden eller aldri vurderte LCC ved anskaffelser av bygg. Samtidig svarte over halvparten av de som brukte LCC at det alltid eller nesten alltid ga merverdi i prosjektene. Manglende kompetanse i organisasjonen og manglende interesse fra politikerne ble identifisert som de viktigste årsakene til lite bruk av LCC.

DFØ ønsker å oppdatere statusen om bruk av LCC, og veilede byggherrene for å overvinne de identifiserte barrierene.

Delta i spørreundersøkelsen

Hvis du jobber med anskaffelser, prosjekter, drift eller forvaltning av bygg, anlegg og eiendom, er du velkommen til å delta i denne spørreundersøkelsen, for å gi oss innsikt i dine erfaringer og synspunkter på LCC-bruk i ditt arbeid. Spørreundersøkelsen tar ca. 10 minutter.

Publisert: 25. april 2023 Oppdatert: 3. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.