Innovasjon som tema i anskaffelsesstrategien?

– Som sommerstudent i StartOff fikk jeg være en del av et team som ser fremover. Nå har høsten meldt sin ankomst, og det er en fin anledning til å se tilbake på mine opplevelser og erfaringer fra tiden som sommerstudent.

En blanding av nerver, spenning og nysgjerrighet preget meg da jeg ankom Forskningsparken for å møte StartOff-teamet for første gang. Førsteinntrykket var overveldende – et lite kontor hvor teammedlemmer la ned enorm innsats i varierte arbeidsoppgaver for å koble offentlige virksomheter og startups. De første timene besto av førsteinntrykk og introduksjoner hvor StartOff-teamets engasjement raskt smittet over på meg. Det tok ikke lang tid før jeg fikk eierskap til StartOff sin agenda og forståelse for at samfunnsutfordringene vi står overfor fordrer innovasjon og samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter. Jeg hadde en meningsfull sommer hos en samfunnsnyttig aktør i vente!

Bildet viser Tiril Torgersen som sitter i en trapp.
Tiril Torgersen, sommerstudent i StartOff

I løpet av sommeren ble jeg involvert i spennende prosjekter og jeg fikk muligheten til å følge StartOff-teamet tett i deres daglige arbeid med varierte arbeidsoppgaver. Jeg fikk muligheten til å være med bak kulissene og se hvordan StartOff gjennomførte sin digitale demo, kurs i demystifisering av offentlig-privat samarbeid, delegasjonsbesøk fra Tsjekkia og Estland, som ønsket å lære mer om praksisen til StartOff, og jeg bidro i prosjektet med Helsedirektoratet. Her var jeg delaktig i møter med oppdragsgiver, utforming av behovsbeskrivelse og klargjøring av konkurransen. Jeg fikk innsikt i hvordan StartOff arbeider med reelle utfordringer, og jeg erfarte at det krever analytiske egenskaper, men også strategiske, kreative og kommersielle ferdigheter.

Jeg fikk virkelig utfordret meg selv, for i StartOff går det fort i svingene. At det går fort i svingene er imidlertid ikke overraskende. StartOff jobber for å løse viktige utfordringer og behov som det oppleves meningsfullt og indre motiverende å få løst. Med andre ord har jeg fått følge arbeidshverdagen til europamesterne i innovative anskaffelser, og for min del har det bidratt til både faglig og personlig vekst.

Ved siden av den daglige driften så jeg på innovasjon som tema i anskaffelsesstrategien. Det viser seg at en del offentlige virksomheter finner det utfordrende å arbeide med innovative anskaffelser, og at det legges for lite ressurser i å følge opp og forankre anskaffelsesstrategier der innovasjon inngår som tema.

For at anskaffelsesstrategier med innovasjon som tema skal få reell innflytelse er det nødvendig å arbeide med forståelsen av begrepet innovasjon, forankre forståelsen i virksomheten og sørge for at innkjøpsavdelingen kobles på tidlig nok i anskaffelsesprosessene slik at anskaffelsenes innovasjonsrom ivaretas og utnyttes.

Min tid som sommerstudent i StartOff har vært rik, både på innhold, læring og minner. Jeg har fått være en del av et inkluderende felleskap, og tar med meg kunnskapen jeg har opparbeidet meg, nye vennskap, og en voksende interesse for arbeid med innovasjon. Det har vært gøy å følge StartOff-teamet i sommer, og jeg gleder meg til å følge med på StartOff i tiden som kommer!

Hilsen Tiril Torgersen

Publisert: 20. september 2023 Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.