Klimasats gjør norske kommuner grønnere

En ny rapport fra Menon Economics dokumenterer at ordningen Klimasats gir konkrete resultater i å øke andelen klimakrav i anskaffelser i norske kommuner. DFØ og Miljødirektoratet samarbeider tett slik at kommunene får mest mulig ut av pengene.

Kommunal sektor står for over 40 prosent av omfanget av offentlige anskaffelser. Pengene som Miljødirektoratet deler ut fra Klimasats gjør at kommunene får kapasitet til å jobbe målrettet med klima i anskaffelser. DFØ følger kommunene tett med mye og skreddersydd veiledning.

– Menons funn er av stor betydning. Når oppdragsgivere i det offentlige skal gjøre anskaffelser, konkurrerer grønne hensyn med mange andre hensyn. At Klimasats gir konkret uttelling, er derfor et viktig premiss i arbeidet med grønne og klimavennlige anskaffelsesstrategier. Særlig fint er det å se at samordning av offentlige virkemidler gir så store synergier, sier avdelingsdirektør Marit Holter Sørensen i DFØ.

Undersøkelsen dokumenterer at klimasatsstøtte til systematisk arbeid med grønne anskaffelser treffer et behov og at Miljødirektoratet og DFØ styrker hverandres arbeid. Videre er det synergier og overlapp mellom Klimasats-ordningen og DFØ virkemidler.

Den nye rapporten fra Menon Economics er gjort på oppdrag fra DFØ og Miljødirektoratet. Menon har evaluert effekten av støtte og tilhørende veiledning fra Miljødirektoratet og DFØ til gjennomførte og pågående anskaffelsesprosjekter som er finansiert med støtte fra Klimasats. Evalueringen legger vekt på tilskudd og annen støtte til systematisk arbeid med grønne anskaffelser, ikke dekking merkostnader ved konkrete anskaffelser. Menon beregner at anskaffelser for mellom 600 millioner og 1,2 milliarder kroner har blitt grønnere som følge av Klimasatsstøtten

Undersøkelsen viser at det er vanskelig å få kunnskap og vaner til å sette seg over tid. Å kjøpe varer og tjenester slik at de er så grønne som mulig, er krevende for de som kjøper inn. Undersøkelsen viser, ikke overraskende, at forankring av arbeidet i alle ledd i kommunen er viktig.

Publisert: 25. november 2022 Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.