Nå er resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2024 her

Offentlige virksomheter legger litt mer vekt på klima, miljø og innovasjon enn tidligere. Det kommer også frem at bruken av digitale verktøy i gjennomføring av anskaffelser har økt, og at kontraktsoppfølging fortsatt har en høy prioritet.

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og kartlegger hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter.

Positiv utvikling

– Undersøkelsen underbygger at endring tar tid. På overordnet nivå ser det ut til å være små endringer. Dykker vi ned i detaljene er det positiv utvikling på mange områder. Resultatene viser at klima og miljø i større grad blir satt på dagsorden. Det er i samsvar med hva vi hører i dialog med innkjøps-Norge hvor noen har sagt at de opplever at klima og miljø ikke lenger er et «valgfag», men et område de prioriterer høyt, sier seksjonsleder for analyse og innkjøpsledelse, Mona Stormo Andersen.

I likhet med for to år siden svarer virksomhetene på hvilke kompetanseområder de ønsker å prioritere de neste to årene. Her er det entydig at innkjøps-Norge ønsker en mer datadrevet og bærekraftig innkjøpsfunksjon, som er sterk på regelverket og god på kontraktsoppfølging.

Behov for kompetanse

– Mye tyder på at virksomhetene ser et større behov for kompetanse etter hvert som de blir mer profesjonelle og det stilles høyere krav til innkjøperne. Derfor er behovet for kompetanse like høyt nå som for to år siden, sier Mona Stormo Andersen.

DFØ bruker undersøkelsen for å dokumentere modenhet og utvikling på anskaffelsesområdet. Resultatene brukes for å prioritere og videreutvikle DFØs kompetansetiltak, maler, verktøy og veiledere, slik at de treffer der behovene og gevinstene er størst

Virksomheter mottar styringspanel for å kunne sammenligne seg med andre
Anskaffelsesundersøkelsen er et viktig kunnskapsunderlag ikke bare for DFØ, men også for alle virksomhetene som deltar i undersøkelsen. Disse får tilgang på et eget styringspanel hvor de kan sammenligne modenheten på anskaffelsesområdet i egen virksomhet med tilstanden i offentlig sektor generelt. Dette gir et godt grunnlag for å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i den enkelte virksomhet.

Publisert: 31. mai 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.