Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!

Frem til 15. november kan du søke om støtte til grønne tiltak gjennom Klimasats. Nå oppfordrer vi spesielt kommuner og fylkeskommuner til å søke om å få støttet merkostnader for klimatiltak i konrekte anskaffelser/innkjøp.

Siden 2016 har Klimasats delt ut støtte til små og store tiltak rettet mot å redusere klimagassutslipp og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Støtteordningen forvaltes av Miljødirektoratet, men DFØ er samarbeidspartner på prosjektene som dreier seg om anskaffelser.

I 2021 deles Klimasatsmidler ut i fire omganger, og i denne runden er det 30 millioner som skal fordeles til kommunene. Ett av hovedsatsningsområdene er anskaffelser, og tiltak kommunene kan søke om støtte til er:

  • Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp
  • Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • Ladepunkter, kun for kommuner som har fått lite, eller ingen støtte til dette tidligere

Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg. Støtte skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, kommunen må bidra med egeninnsats og søknader må være politisk forankret.

I løpet av de årene ordningen har vært, har 1491 prosjekter fått støtte, og DFØ har arbeidet med flere av disse.

- Alle kan søke, også kommuner som har søkt tidligere i år. Vi oppfordrer alle som sitter med en idé om å søke, sier Christine Kihl, seniorrådgiver i DFØ.

Fakta om Klimasats
  • Klimasats er en støtteordning for kommuner som vil kutte utslipp av klimagasser.
  • Kommuner, fylkeskommuner, Longyearbyen lokalstyre og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.
  • Klimasats fordeler i år rundt 100 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Summen inkluderer også restmidler fra tidligere år fra avlyste prosjekter.
  • Kommunene kan søke støtte til merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp, kartlegging av klimatiltak i bygg- og anlegg, og ladepunkter til tjenestebiler. Søknadsfrist er 15. november 2021.
  • Klimasats støtter ikke klimatilpasningstiltak. Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning for kunnskap om tilpasning.
Publisert: 14. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord