Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

– Offentlige anskaffelser er viktige for å fremme klimavennlig teknologier som ikke er omfattet av nasjonale omsetningskrav, som nullutslippsteknologi og biogass. De reviderte innkjøpsrådene for tungtransport på vei ivaretar disse hensynene, sier Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Nye innkjøpsråd for raskere omstilling

Klimaeffekten ved kjøp av flytende biodrivstoff (som HVO) i offentlige anskaffelser er svært begrenset, fordi bruken i veitransport er regulert av et omsetningskrav. Dette kravet innebærer en plikt for bensinstasjoner om å selge en viss andel biodrivstoff.

Derfor bidrar ikke kjøp av flytende biodrivstoff gjennom offentlige anskaffelser til økt bruk utover omsetningskravet, og dermed heller ikke til reduserte utslipp av klimagasser.

– Ved å rendyrke omsetningskravet som virkemiddel for flytende biodrivstoff, legges det bedre til rette for at offentlige anskaffelser kan bidra til raskere innfasing av nullutslipp og biogass, som er viktig for omstillingen av transportsektoren, sier avdelingsdirektør Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Fakta: Nye innkjøpsråd med oppdatert drivstoffmatrise

  • DFØ har utarbeidet nye innkjøpsråd for tungtransport, inkludert bussdrift, basert på Miljødirektoratets klimafaglige vurderinger og DFØs anskaffelsesfaglige vurderinger.
  • Ved innføring av omsetningskrav for anleggsdiesel og sjøfart i 2022, bør det samme gjelde for disse markedene.
  • Drivstoffmatrisen er veiledende og kan benyttes av oppdragsgivere som ønsker å bruke klima og miljø som tildelingskriterium i sine anskaffelser av tjenester med tunge kjøretøy.
  • Oppdragsgiver kan endre innhold og/eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens mål og strategier knyttet til klima og miljø.

Gå til drivstoffmatrisen

Les mer på Miljødirektoratets sider

Publisert: 18. februar 2021 Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.