Ny rapport viser hva som sinker sirkulærøkonomien i byggenæringen

Aktørene peker på budsjetter, regulatoriske bestemmelser, utfordrende logistikk og manglende marked for gjenbrukte byggematerialer. – Dette er viktige funn som DFØ skal ta hensyn til i veiledningsarbeidet vårt, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen.

Den nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi peker på offentlige anskaffelser og byggenæringen som viktige drivere for omstilling til sirkulær økonomi.

Behov for kunnskap

–  Byggenæringen er et område med mye aktivitet og rask utvikling. DFØ har derfor fått utarbeidet en rapport om status for sirkulærøkonomi innen bygg, anlegg og eiendom (BAE), sier Marit Holter-Sørensen.

Sirkulær økonomi i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
pdf 9.18 MB

Gir viktig innblikk i aktører

Grunnlaget for rapporten er en gjennomgang av relevante dokumenter og rapporter, supplert med gruppeintervjuer med representanter fra BAE-bransjen.

Respondentene er enige om at en omstilling til en sirkulær økonomi er viktig, men likevel er en helhetlig tilnærming vanskelig å oppnå. Bransjeaktørene peker på barrierer som budsjetter, regulatoriske bestemmelser, utfordrende logistikk og manglende marked for gjenbrukte byggematerialer. Den raske utviklingen av feltet gjør også at forventninger og ambisjonsnivå stadig oppjusteres.

–  Kunnskapsgrunnlaget gir viktig innsikt i nye aktører innen sirkulære bygg, og viser retning for hvor DFØ bør innrette sitt arbeid for å stimulere offentlige byggherrer til å tenke sirkulært i forvaltning av bygg og anlegg, sier Holter-Sørensen.

Publisert: 5. januar 2023 Oppdatert: 6. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.