Ny veileder med beste praksis for kontraktsoppfølging

31. august publiserer DFØ en veiledning om beste praksis for kontraktsoppfølging. Den nye veilederen gjelder både kontraktsoppfølging generelt og oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Veilederen er et av tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv.

God kontraktsoppfølging er nødvendig for å

  • sikre at offentlige virksomheters ressurser benyttes effektivt
  • realisere gevinster
  • dekke virksomhetens behov
  • nå målene for anskaffelsen

Dette gjelder også oppnåelse av viktige samfunnsmål som bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

– Gjennom arbeidet med veilederen ble det fort tydelig at det var behov for en mer helhetlig veiledning som viser hvordan offentlige virksomheter konkret kan følge opp sine kontrakter. Brukerne våre har varierende tilgang på ressurser og kompetanse, og DFØs veiledning må bidra til å løfte de oppdragsgiverne som har minst ressurser. Samtidig ønsker vi å fremheve eksempler fra oppdragsgivere med spesialiserte ressurser som eksempler som andre oppdragsgivere kan strekke seg etter, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes.

DFØs anskaffelsesundersøkelse viser at kontraktsoppfølgingen ikke prioriteres høyt nok. Riksrevisjonen har også påvist at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ikke etterleves i tilstrekkelig grad. DFØ har på denne bakgrunn fått i oppdrag av regjeringen å utarbeide veiledning om beste praksis for kontraktsoppfølging som et tiltak i forbindelse med iverksettelsen av Norgesmodellen.

Arbeidsgruppen som har jobbet med veiledningen, har bestått av representanter for offentlige oppdragsgivere fra kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. I tillegg har representanter for partene i arbeidslivet, leverandørsiden og Arbeidstilsynet bidratt i arbeidet.

Publisert: 17. august 2023 Oppdatert: 18. august 2023

Kontakt

Generelle spørsmål om anskaffelser

  • e-post ans [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.