Ny veileder om kunstgress skal fremme miljø og innovasjon

Norge har nesten 2000 kunstgressbaner som må skiftes ut hvert 10.-15. år. Nå kommer en ny veileder som skal hjelpe kommuner og idrettslag med å gjøre best mulig anskaffelser av kunstgressbaner, både for idrett og miljø.

– Vi ser at det er behov for veiledning både om hvordan man kjøper inn kunstgress og hvordan man kvitter seg med brukt kunstgress, sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen.

I veiledningen om kunstgress er DFØ tydelige på at miljøhensyn må veie tungt når kunstgressbaner anskaffes:

  • Grus eller naturgress kan være gode alternativer. Kunstgressbaner med fyllmateriale av sand eller uten fyllmateriale kan være egnet for breddefotball. 
  • Innkjøpere må ta høyde for kostnader til tiltak for å begrense spredning av plast- og gummigranulat dersom de velger en løsning med kunstig fyllmateriale.
  • Dersom innkjøperne avtaler at leverandør av nytt kunstgress skal fjerne den brukte kunstgressmatten, er det viktig å stille krav om at den brukte kunstgressmatten skal leveres til lovlig avfallsanlegg og går til materialgjenvinning.

– Når kommuner og idrettslag etterspør nye kunstgressbaner, bør de inneholde råvarer som er resirkulert. Både det å resirkulere produkter vi skal kvitte oss med og å etterspørre sekundær råvare i nye produkter bidrar til sirkulær økonomi og innovasjon, sier Holter-Sørensen. 

DFØ vil gå gjennom den nye kunstgressveiledningen på et webinar torsdag 3. juni klokken 10.00-11.30. Her vil det være anledning til å stille spørsmål og delta i diskusjonen. 

– Vi se på hvordan du skal velge mellom ulike typer kunstgress og hvordan du utformer konkurransegrunnlaget. Vedlikeholdskostnader, levetid og hvordan du håndterer det brukte kunstgresset er også viktig, sier Holter-Sørensen. 

Nesten alle innkjøp av kunstgressbaner er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser, enten fordi kommunen kjøper inn eller fordi banen ligger på kommunal grunn og/eller at idrettslaget får offentlig støtte. 

Veilederen om kunstgress er første steg mot bedre innkjøp av kunstgress. DFØ deltar i forskningsprosjektet Kunstgress2021 (forlenget ut 2023) sammen med blant annet Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU), fotballforbundet og tre fylkeskommuner. .

Fremover vil DFØ utvikle mer veiledning om både kjøp og avhending av kunstgress og gode eksempler

Publisert: 20. mai 2021 Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.