Nye elektroniske skjemaer for evaluering av bygg og anleggsanskaffelser

I februar publiserte Digitaliseringsdirektoratet to elektroniske skjema for evaluering av vare- og tjenestekjøp. Nå er to nye evalueringsskjemaer klare i elektronisk versjon: Entreprise og arkitekt/ rådgiver.

Skjemaene er en revidering av tidligere PDF-baserte skjemaer og er verktøy for kontraktsforvalter eller prosjektleder hos oppdragsgiver- og/eller leverandør. De hjelper deg med å vurdere om leveransen er i tråd med tilbud og å dokumentere erfaringer til senere anskaffelser.

Det vil også være en måte å følge opp anskaffelsen på i dialog med leverandør og det vil bidra til økt læring hos begge parter. Revideringen er gjort i samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og med innspill fra bransjeorganisasjoner som Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene, samt enkelte kommuner som benyttet tidligere PDF-versjon av skjemaet.

–  Den nye varianten i Microsoft Forms er utformet slik at det kan fylles ut av medarbeidere med forskjellige roller og på forskjellige stadier av evalueringen. Skjemaet kan tilpasses av hver virksomhet og til hver anskaffelse. Vi håper dette skal gjøre terskelen for å ta skjemaene i bruk lavere, sier seniorrådgiver Magne Hareide.

Send oss dine tilbakemeldinger

Digitaliseringsdirektoratet ber om tilbakemeldinger fra leverandører og oppdragsgivere som planlegger å bruke skjemaene i sine prosjekter. Ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet om du har tilbakemeldinger etter å ha brukt skjemaene eller hvis du skal i gang med å bruke skjemaene.

Ved å pilotere skjemaet vil du kunne få ekstra oppfølging fra Digitaliseringsdirektoratet ved første gangs bruk og oppfølging, og vi vil kunne bruke deres erfaringer til å gjøre andre generasjons elektronisk skjema.

Sjekk ut skjema for evaluering av leveransen

Publisert: 19. mai 2020 Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord