Nye klimakrav til mat og måltidstjenester

DFØs har publisert en ny versjon av kriterieveiviseren, med flere nye miljø- og klimakrav: Måltidstjenester skal bli mer klimavennlige og leverandørene skal levere mer statistikk. I tillegg skal palmeolje være produsert under forhold som ikke har bidratt til avskoging eller brudd på menneskerettigheter.

Kriterieveiviseren brukes av oppdragsgivere i det offentlige når de skal finne formuleringer til krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og hvordan de skal be om dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess.

Kriterieveiviseren har krav innenfor matsvinn, klimavennlig mat, emballasje, avskoging, statistikk over bestillinger, bestillingsløsning og menneskerettigheter. Det er også tatt inn et kontraktsvilkår om å stille krav til lærlinger i måltidstjenester. Nå er en ny og mer brukervennlig versjon av kriterieveiviseren lansert.

Her er de viktigste endringene:

Nytt krav til klimavennlig mat i måltidstjenester

Det nye kravet er formulert for anskaffelser av kantinetjenester, men kan også inspirere til anskaffelser av andre måltidstjenester, for eksempel avtale om møtemat. Kravet innebærer at leverandøren skal ha et tilbud av klimavennlig mat. Med klimavennlig mat, menes mindre rødt kjøtt og mer plantebasert mat og fisk.

Mer statistikk

Kriterieveiviseren har nå et nytt kontraktsvilkår for at leverandøren av matvarer skal levere statistikk til oppdragsgivere som er tilpasset DFØs klimakalkulator for matvarer. Ved bruk av dette kontraktsvilkåret vil det bli enklere for oppdragsgivere å bruke klimakalkulatoren. Det kan være vanskelig for mindre leverandører å levere statistikk i dette formatet, så DFØ anbefaler derfor god markedsundersøkelse.

Motvirke avskoging

Kravene til palmeolje er delt opp i ett som gjelder kraftfôr og ett som gjelder matprodukter, og kravene går ut på at palmeoljen skal være produsert under forhold som ikke har bidratt til avskoging eller brudd på menneskerettigheter.

DFØ (den gang Difi) publiserte bærekraftskrav til mat og måltidstjenester første gang i 2019. Kravsettet ble revidert i 2022. Det nye forslaget til krav var basert på tilbakemeldinger på kravene i tillegg til DFØs erfaringer fra å jobbe med veiledning innen bærekraftige anskaffelser av måltidstjenester.

Publisert: 2. mars 2023 Oppdatert: 7. mars 2023

Kontakt

Spørsmål om kriterieveiviseren

  • e-post kriterieveiviseren [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord