Pilotprosjekt med stor utslippsreduksjon 

Horten kommunes nye omsorgsboliger har vært pilotkommune for DFØs kriterieveiviser for bygg. Nå søker DFØ nye kommuner som vil bruke bærekraftskriteriene.

– Vi gratulerer Horten kommune med et vellykket prosjekt og for gode tilbakemeldinger som vi kan bruke til å gjøre bærekraftskriteriene enda bedre, sier Dominique Sellier, prosjektleder for bygg i DFØ.

Horten kommune har bygd 8 samlokaliserte omsorgsboliger i Åsgårdstrand. Det blir brukt massivtre og byggeplassen er fossilfri. Dette er det første prosjektet av sitt slag for Horten kommune. 

Sammenlignet med et referansebygg, har klimagassutslippene blitt redusert med 33,5 %. Reduksjonen skyldes hovedsakelig materialbruken som massivtre i alle yttervegger. Bruk av biodrivstoff (HVO100) har også kuttet ned de lokale direkte utslippene på byggeplassen med 95 % sammenlignet med bruk av vanlig diesel for anleggsmaskiner. 

En dialogkonferanse med markedet i tidlig fasen, i oktober 2018, bidro til å øke interessen hos leverandørene for å fremme nye tekniske løsninger for fossilfri byggeplass og som bruk av massivtre. Prosjektet har vært pilot for DFØs kriterieveiviser for bærekraftige offentlige bygganskaffelser. 

DFØ bruker tilbakemeldingene på miljøkravene til å forbedre disse slik at de blir tydelige og enkle i bruk både for kommunene og entreprenører som leverer tilbud. 

– Innspillene er også viktige for å tilpasse kravene etter markedet og nye løsninger/teknologi. DFØ skal i gang med å oppdatere miljøkriteriene for bygg, særlig når det gjelder krav som fremmer sirkulære løsninger og Horten sine erfaringer er nyttige inn i dette arbeidet, sier Sellier.

Les mer om Hortens pilotprosjekt  

Kontakt oss på sparretelefonen

Kontakt gjerne DFØ hvis din kommune ønsker å teste ut kriterieveiviseren.

Sparretelefonen

  • e-post sparretelefon [at] dfo.no
  • telefon 404 34 830
Publisert: 11. oktober 2021 Oppdatert: 12. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord