Søk støtte til klimatiltak før 15. februar

Klimasats har siden 2016 hjulpet offentlige innkjøpere med å muliggjøre små og store anskaffelser som bidrar til å redusere klimautslipp. Søknadsfristen for 2024 er 15. februar, og Miljødirektoratet oppfordrer alle til å søke.

Klimasats kan støtte mange ulike tiltak, og hver kommune kan sende flere søknader. På grunn av kort søknadsfrist, åpner Miljødirektoratet for at kommuner kan sende en noe forenklet søknad innen 15. februar og ettersende nødvendig dokumentasjon.

I år skal det deles ut opptil 220 millioner kroner. De som kan søke er kommuner, fylkeskommuner, Longyearbyen lokalstyre og foretak organisert etter kommuneloven. Det er også mulig å gå sammen flere kommuner for å sende felles søknad.

For 2024 er det viktig å huske at:

  • Maks søkesum er 12 millioner kroner.
  • Klimasats fortsetter å støtte klimatiltak med sirkulære løsninger og prosjektledelse knyttet til dette, men det kuttes i støtte til sirkulære løsninger for møbler.
  • Ett årsverk kan fra 2024 støttes med inntil 600 000 kroner per år. Den økte støttesatsen gjelder bare tilsagn fra og med 2024.
  • Kommunens egne arbeidstimer kan regnskapsføres med inntil 700 kroner per time. Dette gjelder for arbeid som utføres fra og med 2024. Prosjekter som har fått tilsagn i tidligere år, kan også regnskapsføre arbeidstimer som utføres i 2024 med inntil 700 kroner per time, selv om det er spesifisert en timesats til 600 kroner per time i tilsagnet.
  • Det oppfordres til arealplanlegging som fremmer arealnøytralitet og tar vare på karbonrike arealer.
Publisert: 2. februar 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.