Spar det offentlige for unødvendige energiutgifter

DFØ har laget et skjema som virksomhetene kan bruke i oppstart av og under leieperioden for å få fakta om energibruken på bordet. Slike fakta kan være kontraktsforhold, teknisk infrastruktur, rapporteringsrutiner, energibruk og -kostnader. Kom og hør mer på kort webinar 28. september om energieffektivisering.

Statsbygg anslår at det offentlige kan spare 25 prosent av energiutgiftene. Denne gevinsten krever eksempelvis investeringer i egen energimåler, styringssystemer, nye avtaler med energileverandørene, solceller på taket og etterisolering. For å få til dette må du som er leietaker samarbeide med utleieren. Internt hos leietaker må forvalter og innkjøper samarbeide om oppfølgning av leieavtalen.

Økt energiforbruk kan gi leietaker inntekter

Hvis leiekontrakten sikrer at begge parter tjener på energieffektivisering, har de en felles interesse av enøk-tiltak, men mange leiekontrakter gir inntekter for økt energibruk til utleier og strømleverandør.

Noen ganger inkluderer dette en prosentvis påplussing eller annet belønningsopplegg fra energileverandøren. I slike tilfeller er utleier lite motivert til å investere i energieffektivisering. Derfor er det viktig at leietakerne følger opp energieffektivisering i leieavtalene, reduserer energibehovet og sikrer at det offentliges ressurser brukes mer effektivt.

Følg opp energiforvaltning i kontrakten

Effektiv kontraktsoppfølging krever en balansert dialog mellom to parter som kjenner hverandres behov og muligheter. Men det er som regel den profesjonelle utleieren som har kompetanse på energiforvaltning og har eierskap til energifakta for de leide lokalene.


Publisert: 19. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.