Strengere krav om nullutslipp for tunge varebiler og enklere forskrift

I fjor ble forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy innstrammet med krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler og lette varebiler. Fra nyttår er det også krav til tyngre varebiler. Samtidig blir forskriften enklere.

Veitransporten står for en stor del av utslippene fra transportsektoren, og Samferdselsdepartement anslår at kravet vil gi et utslippskutt på om lag 43 000 tonn CO2 i perioden 2023-2030.  Fra 1. januar 2023 er det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av alle varebiler.

Enklere forskrift

I tillegg til skjerping av kravene er forskriften også forenklet. Blant annet er bestemmelser om terskelverdier tatt ut, og kravet til eventuelle søknad om dispensasjon er erstattet med et enkelt registreringsskjema til DFØ.

Bestiller skal nå rapportere hvorfor det i anskaffelsen ikke var mulig å dekke behov med nullutslippsløsninger. Data fra rapporteringen skal brukes for å tilpasse tiltak og veiledning. Seniorrådgiver Odd Olaf Schei sier at kravet til rapportering baserer seg på tillit.

– Det er opp til bestilleren ute i feltet å vurdere om det er mulig å løse behovet innenfor forskriftens krav til nullutslipp. Vi i DFØ vil innrette våre tiltak og veiledning etter hva resultatene av rapporteringen viser, sier han.

Publisert: 5. januar 2023 Oppdatert: 6. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.