Mottak av tilbud

Spørsmål og svar om tilbud.

Dersom du mottar bare ett tilbud, kan du akseptere dette?

Dersom du har gjennomført en konkurranse som er pliktig å kunngjøre på doffin kan du velge å akseptere det ene tilbudet du mottar.

Ved en konkurranse som ikke er pliktig å kunngjøre på doffin, hvor du har invitert et antall leverandører til å levere tilbud, men kun mottar ett, vil nok spørsmålet avhenge av om du har lagt til rette for reell konkurranse om kontrakten du vil inngå. 

Anskaffelser med en verdi under 1.3 mill ekskl. mva kan gjennomføres uten at det kunngjøres en konkurranse på doffin. Anskaffelsene er likevel underlagt anskaffelseslovens krav om konkurranse. Dette kravet kan oppfylles ved å invitere et passede antall leverandører til å inngi tilbud.

Dersom du har invitert tre leverandører til å levere tilbud, men kun mottar et tilbud må du spørre deg om det faktisk har vært en reell konkurranse.

  • Var alle de tre inviterte leverandørene reelle tilbydere til din anskaffelse?
  • Fikk leverandørene den fristen de trengte for å rekke å levere tilbud?
  • Har du utarbeidet et konkurransegrunnlag som ikke setter unødige begrensninger i leverandørenes muligheter til å levere tilbud?
  • Var det andre potensielle leverandører som burde blitt invitert til konkurransen?

Svarene på blant annet disse spørsmålene vil være avhengig av om du har oppfylt kravet til konkurranse når du har invitert tre leverandører til å levere tilbud, men mottar kun ett.

Dersom du har invitert leverandører som kanskje ikke er så relevante tilbydere til din konkurranse, eller de ikke har fått tilstrekkelig tid til å utarbeide et tilbud er det vanskelig å argumentere for at du har hatt konkurranse om anskaffelsen din.

Har du derimot invitert tre leverandører som alle burde være interesserte i konkurransen, gitt dem tilstrekkelig tid til å utarbeide tilbud, presentert dem for et godt konkurransegrunnlag uten unødvendige begrensinger, men likevel kun mottatt ett tilbud, burde det ikke være noe i veien for at du inngår kontrakt om det tilbudet du har mottatt.

Oppdatert: 7. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord