Søk

Filtrer på innhold
Filtrer etter type verktøy
1 søkeresultater funnet
Verktøy

SHA-maler og veiledning om utfylling

På denne siden finner du maler for utarbeidelse av SHA-plan, oppfølging av hendelser og en veileder til hvordan du bør fylle ut og følge opp SHA-planen. SHA-planer skal utarbeides for alle bygge- og anleggsprosjekter. Byggherren skal påse at det utarbeides skriftlig plan, og at den foreligger før arbeidene starter.