Ofte stilte spørsmål om StartOff for oppdragsgivere

Her kan oppdragsgivere finne svar på vanlige spørsmål om StartOff.

Hvem kan levere inn behovsskisse?

Alle offentlige aktører (direktorater, etater, offentlig eide selskaper, og alle andre underlagt anskaffelsesregelverket). Er du i tvil om StartOff er relevant for din virksomhet så kontakt oss!

Hva er StartOff?

StartOff er et nytt verktøy for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser, dvs. prosessen er tilpasset startups som leverandører (leverandørene får betalt underveis, det er lite byråkrati, raskere og mindre prosjekter). Som oppdragsgiver får den offentlige virksomheten støtte til forberedelse og gjennomføring av konkurransen og i fasen for å utvikle ny løsning i samarbeid med den valgte leverandøren.  

Hva slags støtte vil vi få før, under og etter et StartOff-prosjekt?

StartOff-teamet gir støtte i forberedelsene av konkurransen ( utforme behovsbeskrivelse og konkurransegrunnlag), markedsføre konkurransen mot relevante startups og å gjennomføre konkurransen. Når valg av leverandør er gjort, fasiliterer StartOff-teamet gjennomføringen av utviklingsfasen. Som en del av støtten inngår også forberedelser for å ta vellykkede resultater videre, etter endt StartOff-prosjekt. 

Hvor mye tid vil et StartOff-prosjekt kreve av oss?

Et StartOff-prosjekt vil kreve en del tid av dere som oppdragsgiver. Tidsbruken varierer over de ulike fasene av prosjektprosessen. Eksempelvis vil det kreve en del tid å evaluere innkomne idéskisser, mens det vil innebære noe mindre tid i andre faser. Som oppdragsgiver vil det kreve at dere setter av tid i fasen der leverandøren utvikler MVP.

Hvordan finansieres et StartOff-prosjekt?

Per i dag må de offentlige virksomhetene som oppdragsgiver finansiere sitt StartOff-prosjekt. StartOff jobber for å finne andre finansieringsløsninger.

Hva skjer hvis noe går skeis i prosjektet?

Prosjektene støttes av StartOffs FoU-avtale, som har bestemmelser for å håndtere forhold som kan betegnes som å gå skeis. StartOff-teamet vil også i stor grad støtte prosjektene og så langt det er mulig legge til rette for at prosjektene gjennomføres på en god måte.

Hvordan behandles IP (immaterielle rettigheter) i et StartOff-prosjekt?

Leverandøren beholder alle materielle og immaterielle rettigheter til resultater som utvikles i prosjektene. Den offentlige virksomheten som oppdragsgiver får en vederlagsfri og ikke-eksklusiv utvidet disposisjonsrett til det som frembringes. Disposisjonsretten omfatter rett til å bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle minimumsproduktet, enten selv eller ved hjelp av tredjepart. Mer detaljer om dette er beskrevet i StartOffs FoU-avtale.

Kan vi gå sammen med andre aktører om et problem eller behov?

Et prosjekt i StartOff har én offentlige virksomhet som oppdragsgiver og kontraktspart med én leverandør. Dersom det er andre offentlige (eller private) aktører med samme behov, kan de delta på Demodagen og høre om resultatet. Avhengig av hva resultatet er, kan de være oppdragsgiver for ny utvikling eller ev. kjøp av løsningen. 

Hva menes med en MVP (minimumsløsning)?

Forkortelsen MVP står for minimum viable product, og betegner den versjonen av et nytt produkt som gjør at et team kan innhente mest mulig validert læring om kunder med minst mulig anstrengelse. Her kan kunder bety de som skal bruke løsningen.

Fasen til utvikling i StartOffs gjennomføringsmodell er 15 uker, dermed antas det at løsningen kan utvikles til et MVP-nivå, men at det ikke er tilstrekkelig tid til en helt ferdig løsning. 

Hvem står bak StartOff?

StartOff driftes av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no (startoff[at]dfo[dot]no).

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.