Ofte stilte spørsmål om StartOff for startups

Spørsmål og svar om hva startups lurer på om StartOFF

Hva er StartOff?

StartOff er et nytt verktøy for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser, der hele prosessen er tilpasset startups (dere vil få betalt underveis, det er lite byråkrati og kortere prosjekter). Startupene som deltar vil også få støtte hele veien til alt det innkjøpstekniske og -juridiske! 

Hvem står bak StartOff?

StartOff driftes av DFØ (direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvorfor fokuserer StartOff på startups?

Startups tilbyr ofte andre løsninger som er mer innovative enn løsninger fra andre mer etablerte leverandører. Det offentlige bør derfor i større grad ha startups som leverandører. Det vil bidra til et bedre tilfang av løsninger.

Hvem kan levere løsninger inn i et StartOff-prosjekt?

Alle type leverandører kan delta og sende inn idéskisse. Eneste krav er at de er registrert i et foretaksregister. Ordningen passer for alle små selskaper som har kapasitet. Erfaring med relevant teknologi eller bransje for den aktuelle konkurransen vil være en fordel, men ikke et krav.

Hvorfor skal vi delta i et StartOff-prosjekt?

Et StartOff-prosjekt kan være deres springbrett inn mot offentlig sektor, som et potensielt stort og stabilt marked. Dere vil igjennom et StartOff-prosjekt også få veiledning i hvordan skalere produktet deres inn mot offentlig sektor.

Hvor mye tid krever et StartOff-prosjekt av oss?

Et StartOff-prosjekt begynner med en kort idéskisse som dere leverer inn, denne er på maks 2000 ord (ca 4 A4-sider). Hvis dere går videre derfra er det snakk om en 3-ukers utviklingsperiode, der hvert selskap får betalt kr. 50 000. Dere vil da utvikle idéskissen til et mer detaljert løsningsforslag. Hvis dere går videre til den siste fasen, er det snakk om 15 uker med utvikling av MVP'en, der dere får betalt kr. 450 000. Dere skal da bygge en funkgerende demo / MVP i samarbeid med oppdragsgiver.

Hvordan blir mine rettigheter som leverandør ivaretatt?

Leverandøren får alle materielle og immaterielle rettigheter til det som utvikles.  Det er en økonomisk og ideell rettighet. Den er rigget slik at leverandørene skal kunne kommersialisere løsningen videre. Dette er regulert i vår standard FoU-avtale. Lenke til FoU-avtale.

Kan oppdragsgiver overta vår løsning?

Oppdragsgiver får kun bruksrett til det som utvikles i fellesskap i prosjektperioden. Det som leverandør bringer med inn i prosjektet faller altså utenfor bruksretten for oppdragsgiver. Dette er regulert i vår standard FoU-avtale. Lenke til FoU-avtale.

Hvorfor får oppdragsgiver bruksrett til det som blir utviklet gjennom StartOff?

Et StartOff-prosjekt utvikles i fellesskap mellom oppdragsgiver og leverandør. Oppdragsgiver betaler for utviklingen og bidrar med ressurser og ekspertise om det som skal utvikles. 

Kan vi delta i flere StartOff-prosjekter?

Ja, dere kan delta i flere prosjekter, men hvis dere skulle komme videre i flere prosjekter samtidig må dere selv sørge for å ha de nødvendige ressursene og kapasiteten som trengs.

Hva ser dere etter i leverandører og løsninger?

Leverandører som har erfaring med relevant teknologi, bransje eller domene vil ha en fordel av dette i vurderingen. Dette fordi det i løpet av en kort utviklingsperiode øker sannsynligheten til å komme i mål med en god løsning. Ellers er det et viktig moment at løsningen også representerer en viss innovasjon - det må være noe nytt med løsningen, og ikke ren hyllevare man kan kjøpe rett frem i markedet.

Kan vi stille spørsmål til konkurransen eller til en behovsbeskrivelse?

Ja, det er fullt mulig å stille spørsmål til konkurranser eller til behovsbeskrivelsen. Spørsmål kan både stilles ved å kontakte StartOff-teamet på e-postadressen startoff@dfo.no eller ved å skrive spørsmålene inn i det konkurransegjennomføringsverktøyet som brukes.

Må vi søke som et etablert selskap?

Dere må være registrert i et foretaksregister.

Garanterer et StartOff-prosjekt en videre kontrakt for den leverandøren som vinner?

Nei, det er ikke garantert noen videre kontrakt.

Hvem bestemmer hvilke leverandører som går videre?

Oppdragsgiver sammen med oss i StartOff vil vurdere idéskissene og bestemme hvem som går videre.

Når kommer de neste StartOff-konkurransene ut?

Bli informert fortløpende om nye StartOff-konkurranser ved å legge inn eposten din under "Hold meg oppdatert!"

Oppdatert: 31. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.