Oppdeling av anskaffelsen i delkontrakter

Spørsmål om delkontrakter.

Det å legge til rette for at også mindre virksomheter kan delta i konkurransen kan bidra til bedre behovsoppfyllelse, bedre leveringssikkerhet og legge til rette for at lokale leverandører kan delta.

Det er imidlertid også noen risikoer knyttet til oppdeling. Les mer om "del opp og begrunn-prinsippet".

Det er en plikt for oppdragsgivere å vurdere om en anskaffelse skal deles i delkontrakter, jf. foa § 19-4.

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord