Statens standardavtale (SSA) - spørsmål

Spørsmål og svar knyttet til Statens standardavtaler (SSA).

Hvilken Statens standardavtale (SSA) skal jeg bruke?

Jeg skal kjøpe standard programvare som skal vedlikeholdes og driftes av leverandøren som skytjeneste

SSA-L (avtale om løpende tjenestekjøp) er godt egnet for kjøp av standardiserte skytjenester, hvor det er et minimum av tilpasning og integrasjoner. Avtalen har ingen regulering hva angår etableringsfase og er derfor best egnet for «plug and play» løsninger.

SSA-L legger opp til at du i bilag 3 kan avtale en mer omfattende etableringsfase. Du kan blant annet beskrive mer i detalj hva som er innholdet og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i anskaffelsen.

 

Standard skytjeneste som skal tilpasses og integreres mot flere systemer

Standardsystem som skal igjennom mer omfattende utvikling, tilpasning, konfigurering med videre, samt integrering mot flere systemer bør benytte SSA-T sammen SSA-D for å håndtere driftsfasen.

Engelske versjoner

Når kommer det bilag til Statens standardavtaler (SSA) på engelsk i ny versjon?

Bilagene eksisterer i dag  i 2015. De endringer som ble gjort i avtalene i 2018 medførte ikke noen strukturelle eller innholdsmessige endringer i bilagene, derfor kan bilagene i 2015 versjon benyttes også til 2018 versjons avtaler.

Difi er påbegynt arbeidet med et større prosess rundt revisjon av SSA-ene. I den forbindelse vil avtaler og bilag bli revidert og mer utfyllende veiledning utarbeidet. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i slutningen av 2020.

Bruk av konsulentavtalene

Jeg skal ha utviklet en app. Jeg synes SSA-T er for omfattende. Kan jeg benytte SSA-O eller SSA-B?

SSA-O og SSA-B er konsulentavtaler (konkret kompetansespesifikk bistand og utredninger) og er ikke egnet til utvikling av programvare. Disse avtaler inneholder blant annet ikke regulering av test av programvare/undersøkelsesplikt og opphavsretten er ikke regulert med henblikk på utvikling programvare.

Difi har i dag ikke en enkel utviklingsavtale som er egnet på mindre omfattende utviklingsforløp. Anbefalingen er å legge SSA-T til grunn og eventuelt «slanke» den i forhold til det konkrete behov.

"Gamle" avtaler

Hvor finner jeg de «gamle» avtalene?

Alle de gamle avtalene finner du her:

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/statens-standardavtaler-ssa/tidlegare-versjonar

Du må imidlertid være oppmerksom på at flere av bestemmelsene vil være foreldet og/eller mangelfulle. Vi anbefaler derfor at du ser nøye på endringskatalogene og/eller sammenligner med dagens versjon av avtalen og oppdaterer deretter.

Oppdatert: 23. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord