Eksempelsamling med grønne EU-anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom

EU har samlet konkrete eksempler på anskaffelser med miljøkrav innen bygg, anlegg og eiendom. De gir deg tips og inspirasjon til hvordan du kan få inn miljøhensyn i dine konkurranser.

I brosjyren finner du ni eksempler

Vi har oversatt eksempler innsamlet av EUs DG Environment over en periode. Eksemplene er relevante for konkurransefasene, men også for tidligfase.

Energieffektiv belysning på broene i Budapest

Budapest brukte  EUs miljøkriterier  når de skulle ha ny gatebelysning. Resultatene er  lenger levetid på belysningen, lavere driftskostnader på grunn av lavere utskiftningstakt og redusert avfallsmengde. I tillegg unngår man å måtte stanse trafikken. 

Rammekontrakt for energitjenester i offentlige bygninger gir besparelser i Italia

Consip (Italia’s statlige selskap for offentlige anskaffelser) innførte rammekontrakt for integrerte energistyringstjenester for oppvarming, forbruksreduksjon og null CO2-utslipp.  Effekten av rammekontrakten var 4800 tonn lavere CO2-utslipp, og kostnadsbesparelser på 27 %.

Skole i England rehabiliteres til null-karbon skole

Westborough barneskole trengte rehabilitering og gjennomførte en anskaffelse med fokus på forbedring av energieffektivitet, installasjon av fornybare energikilder og resultatoppfølging.  Prosjektet oppnådde en CO2-besparelse på 66 %.

Energistyring og vedlikeholdskontrakter (svømmebasseng)

Rotterdam brukte konkurransepreget dialog og energisparekontrakt (EPC) for å renovere og vedlikeholde 9 offentlige svømmebasseng. Formålet var å redusere kostnader og ressurs- og energiforbruk i kommunens svømmehaller. Energiforbruket ble redusert med 1/3, og brukerne opplever nå økt velvære på grunn av mindre bruk av klor.  

Levering av bærekraftig betong til OL i London

London lagde egne retningslinjer for bærekraft for OL i 2012. Disse dannet grunnlaget for mål om å finne frem til, kjøpe inn og bruke miljøvennlige materialer. For anskaffelse av betong ble det stilt krav om resirkulerbart innhold, valg av transportmetoder og bruk av energieffektive kjøretøy. Totale CO2besparelser var på ca 50 000 tonn.

Grønne krav til vedlikehold av parker og hager

Errenteria i Baskerland stilte miljøkrav til utslipp og måling av vannforbruk når de skulle anskaffe vedlikeholdstjenester for parker og hager. Tildelingskriterier ble brukt, og inndeling av kontrakter i mindre deler fremmet konkurransen slik at også mindre leverandører kunne delta. Begrenset vannforbruk, redusert lokal luftforurensning og utslipp av klimagasser var noen av effektene.

Ny brannstasjon med miljøvennlige materialer i Lorüns

Lorüns i Østerrike brukte miljøkriterier ved bygging av den kommunale brannstasjonen, blant annet krav til kjemikaliebruk og organiske halogenforbindelser i byggevarer. Miljøsammenslutningen i Vorarlberg bistod ved valg av grønne kriterier i tillegg til kontroll av at kontrakten ble etterlevd. Energibesparelser på 70 % ble oppnådd.

Gjenbruksasfalt til reasfaltering

Hamburg nådde gjennom en innovativ anskaffelsesprosess for oppgradering og reasfaltering et mål om 100 % gjenvinning av materialet ved reasfaltering av veier. Krav for bruk av minimum av hvitt tilslag, teknologi for lavtemperaturasfalt og bruk av resirkulert asfalt har redusert utslippene vesentlig sammenliknet med alternativet.

Livssyklustenkning i bygge- og anleggsvirksomhet

Jyväskylä brukte livssykluskostnader når de skulle anskaffe prosjektering, bygging og drift av ny skole og barnehage. Grenser for energiforbruk ble lagt inn i driftskontrakten og krav og mål for inneklima ble satt. En omfattende risikovurdering med risikodeling gjorde at sluttresultatet ble bedre ved at ansvar og fordeler ble delt mellom entreprenør og byen.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 29. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.