Tekniske beskrivelser/tilstandsrapporter

Tilstandsrapporten viser metode for kartlegging og rapportering av tilstand i bygningsmasse.

Kilde: Bergen kommune, Halden kommune

Benyttet av Bergen kommune for å kartlegge tilstand og forberede rehabilitering av skoler i Bergen (2012-2017) og av Haldens kommunes samlede bygningsmasse (2005)

Bergen kommune: I 2012 gjennomførte Bergen kommune en grundig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden for alle skolebyggene. Disse rapportene ble publisert på inneklimasidene og inngikk i dokumentasjonen for handlingsplanene som ble lagt frem til politisk behandling.  Rapportene inneholder tilstandsvurdering med tiltak og kalkyler, byggspesifikke målinger og resultater, inneklimalogging (CO2, temp og RF), fuktregistrering, radon og lysmålinger og ble oppdaterte i 2017. Se lenke lenger ned under "relatert innhold".

Halden kommune: For hvert bygg har man oppgitt tekniske detaljer, informasjon om bruk og brukere, samt behov for vedlikehold. Behovene er dokumentert med foto av byggdetaljer. For enkelte bygg er det også foretatt termofotografering. I rapportens sammendrag oppgis total status for vedlikeholdsetterslep for kommunens bygninger. Man anslår kapitaltap som følge av manglende vedlikehold.

En del av kommunens bygningsmasse ble besiktiget og tilstand vurdert av AON Grieg i 2004 i forbindelse med forsikring av bygningsmassen. Rapporten er senere bearbeidet av Teknisk forvaltningsavdeling i Halden kommune og komplettert med besiktigelse og tilstandsvurdering av samtlige bygg i 2005.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.