Kontrakt inngått:

Nord-Norges første nullutslippsanleggsplass

Sjøgata i Bodø skulle rehabiliteres. En utslippsfri anleggsplass var mulig ved at kommunen gjennom anskaffelsen vektet miljø med 30 prosent. Leverandørenes tilbud var ambisiøse og klare til å levere på klimakrav.

Kontakt

Dialog med markedet i forkant av konkurransen.

Anskaffelsens verdi: 70 mill. kr ekskl. mva.

Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse

Antall tilbud: 4

Leverandør: Veinor AS

Om anskaffelsen rehabilitering av Sjøgata

Tiltaksområdet på 17 500 kvm innebar graving ned til en til tre meters dybde.  Det var utfordrende teknisk infrastruktur i bakken. Oppdragsgiveren gjennomførte tidlig markedsdialog for å forberede leverandører på ambisjonen om utslippsfri anleggsplass. Kommunen sørget for både vanlig og hurtig ladeinfrastruktur til anleggsplassen. Det ble ikke stilt krav til utslippsfrie kjøretøy i kravspesifikasjonen, men miljø var vektet med 35 prosent i tildelingskriteriene. 

Da Bodø kommune utarbeidet konkurransegrunnlaget, var det svært viktig å finne en ambisiøs måte å premiere klimavennlige løsninger på, uten å ekskludere for mange tilbydere. Kommunen fikk inn fire tilbud, hvor tre svarte godt på klimakravene i anskaffelsen. Kommunen erfarte at tilbudene var overraskende ambisiøse, og klare til å levere på klimakrav.

Å bruke elektriske maskiner kan gi svært store klima- og miljøeffekter i form av reduksjon av tonn karbondioksid fra maskinparken, sammenliknet med fossilt drivstoff. Innovative løsninger for massehåndtering bidro også til utslippsreduksjon. 

Bypakke Bodø presenterer: Nye Sjøgata

Framgangsmåte

 • Søknad og tildeling av omkring 6 millioner kroner fra Klimasats for å dekke kostnader for ladeinfrastruktur
 • Markedsdialog
 • Tilbudskonferanse med befaring mai 2022
 • Tilbudsfrist juni 2022
 • Kontraktstildeling kunngjort oktober 2022
 • Ferdigstillelse første del av anleggsarbeidene oktober 2023

Oppdragsgiverens råd og erfaringer

Oppdragsgiveren erfarte at:

 • kommunens klimabudsjett var en god referanse for å forankre prosjektet hos politikere og kommunal administrasjon
 • tett oppfølging fra prosjektlederen var et suksesskriterium. Kommunen jobber nå med et system for prosjektoppfølging som kan brukes av alle i prosjektlederrollen.
 • å la tilbyderne selv foreslå klimatiltak gjennom tildelingskriteriet miljø, ga et godt resultat.

Tilhørende dokumenter

Sjøgata Anbud generell del
pdf 632.08 KB

Trenger du hjelp med en anskaffelse?

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 28. mai 2024

Kontakt

Sparretelefonen
 • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
 • telefon 404 34 830

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.