ECOproduct

ECOproduct er en dokumentasjon av miljøegenskaper laget for å kunne gjennomføre miljøriktige materiale- og produktvalg i et byggeprosjekt. Dokumentasjonen viser med karakterer og fargesymbol miljøpåvirkningen fra produksjonen, vugge til port, av byggevaren og derfor muliggjør sammenlikninger av byggevarer basert på miljøkriterier.

Kilde: Byggtjeneste

ECOproduct tar utgangspunkt i produsentenes miljødeklarasjoner (EPD) og vurderer byggevarenes egenskaper for henholdsvis:

  • inneklima
  • energi
  • råvarer
  • innhold av helse- og miljøskadelige stoffer
  • sirkulærøkonomi
  • drivhuseffekt

Det gis karakterer på 1-8 innenfor hvert miljøområde som forenkles med fargesymbolene grønt (1-3, bedre enn gjennomsnittet), gult (4-6, gjennomsnittlig) og rødt (7-8, dårligere enn gjennomsnittet) for hvert av områdene. Denne visuelle fremstillingen gjør det enkelt å kartlegge byggevarenes miljøegenskaper.

Databasen er beregnet for arkitekter, rådgivere, entreprenører, utbyggere og øvrige aktører innenfor byggenæringen.

Metoden er utviklet gjennom et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, NAL | ECOBOX og Byggtjeneste, med støtte fra Statsbygg, NCC, Husbanken, Forsvarsbygg og Statens bygningstekniske etat. I dag eies metoden av Grønn Byggallianse og databasen driftes av Byggtjeneste.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.