Malar for konkurransegjennomføring - leige av eigedom

Her finner du malar for konkurransegjennomføring. Du finn mellom anna mal for innbyding, kravspesifikasjon romprogram, annonse og protokoll.

Kilde: DFØ, Statsbygg og Nettverk for offentlige leietakere

Kravspesifikasjonen med vedlegg er ment å være et godt utgangspunkt for de forhandlingene du og utleier eventuelt skal gjennomføre. Kravspesifikasjonen beskriver hva du ønsker og hvilke forventninger du har til leieobjektet.
Den består av et overordnet dokument som forteller om ønsket behov og formål ved leieobjektet. Her skriver du litt om hvilken type virksomhet som skal inngå leiekontrakten, hva slags type lokaler du er på utkikk etter og hva slags beliggenhet som er viktig for deg. I tillegg er det tre vedlegg for krav til bygningsdeler, type rom og romprogram.

Dette dokumentet gir de overordnede føringene for hva slags leieobjekt du er ute etter. Videre opplyses det om anslått størrelse på leieobjektet og hva slags type rom og arealer du trenger. I tillegg bør du opplyse om det er ting du skal ta med selv, f.eks. møbler, eller installasjoner du selv skal foreta, f.eks. systemer for adgangskontroll. Det er i selve dokumentet for del 2 gitt en del tips om hva du bør tenke på og hvilke opplysninger du bør gi om ønsket behov. Der det er mulig, kan det være lurt å lage funksjonskrav. Krav som sier noe om hvilken effekt eller funksjon du vil ha, ikke tekniske spesifikasjoner. For eksempel at det skal være mulig å parkere el-biler eller ha videokonferanser. Det anbefales at dette blir en opsjon som prissettes fra utleier i krav til bygningsdeler og tekniske installasjoner.

Vedlegg A: Romprogram er et dokument som beskriver hvilke rom med tilhørende funksjoner som skal inngå i de nye lokalene. Romprogrammet angir et ca areal som en planleggingsramme.

Vedlegg B: Krav til rom. Funksjonskrav til de romtypene man har behov for

Vedlegg C: Krav til bygningsdeler og tekniske installasjoner. Viser funksjonskrav eller minimumskrav til et rom eller bygningsdel for leietaker. Leietakeren kan velge strenghetsnivå på kravet (må/bør) avhengig av typen leieobjekt og en generell vurdering av om det er sannsynlig at det finnes leieobjekter somoppfyller kravet. Dersom enkelte krav ikke er ønskelig, slettes denne raden. Det er lagt opp til et generelt og et enkelt nivå som kan utvides etter behov.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 25. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.