Anbudskonkurranse - åpen og begrenset

Her får du vite forskjellen på åpen og begrenset anbudskonkurranse, og når du bør bruke hver av de to konkurranseformene.

Åpen og begrenset anbudskonkurranse kan alltid benyttes for anskaffelser som følger forskriftens del III for anskaffelser med en anslått verdi som overstiger EØS- terskelverdiene i § 5-3.

Generelt om anbudskonkurranse

I en åpen eller begrenset anbudskonkurranse er det ikke tillatt å forhandle om tilbudene. Oppdragsgiveren har imidlertid adgang til skriftlig å be leverandørene ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger eller dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter, eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler.

Slik ettersending, supplering, avklaring eller utfylling skal ikke medføre at tilbudet forbedres. Utover dette må oppdragsgiveren tildele kontrakt basert på en vurdering av tilbudene slik de forelå ved tilbudsfristens utløp.

Hva åpen og begrenset betyr

En åpen anbudskonkurranse innebærer at alle interesserte leverandører har anledning til å gi tilbud.

I en begrenset anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere en forespørsel om å få delta i konkurransen, men bare de leverandørene som blir invitert av oppdragsgiveren, får gi tilbud. Oppdragsgiveren må enten invitere alle de leverandørene som oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for å delta i konkurransen, eller foreta en utvelgelse blant de kvalifiserte.

Oppdragsgiveren har anledning til å sette en grense for hvor mange leverandører som skal få levere tilbud. Dersom oppdragsgiveren benytter denne muligheten, må dette opplyses i kunngjøringen. Grensen kan ikke settes lavere enn fem tilbydere, se forskrift av 12. august 2016 nr. 974 §16-12(3). Dersom oppdragsgiveren foretar en utvelgelse blant de kvalifiserte leverandørene, skal dette gjøres etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som er fastsatt i kunngjøringen. Disse objektive, ikke-diskriminerende kriteriene kaller vi for utvelgelseskriterier, og de omtales som et eget tema på disse sidene.  

Valg av åpen eller begrenset anbudskonkurranse

Åpen anbudskonkurranse egner seg godt til anskaffelser hvor det ikke er en veldig omfattende jobb å utarbeide og evaluere tilbud. En konkurranse om en vare eller tjeneste som skal avgjøres utelukkende på bakgrunn av en vurdering av laveste pris eller laveste kostnad, vil typisk være egnet for en åpen anbudskonkurranse.

Begrenset anbudskonkurranse egner seg for anskaffelser hvor det er mer arbeid med å utarbeide og evaluere tilbud. I slike situasjoner vil det være uhensiktsmessig at mange leverandører bruker tid på å utarbeide tilbud. Da er det bedre at oppdragsgiveren begrenser antall leverandører som får levere tilbud. En slik begrensning vil også redusere oppdragsgiverens belastning med å evaluere tilbud. 

Begrenset anbudskonkurranse 

  • kan være mer attraktive for noen leverandører, da de vet de er én av et begrenset antall inviterte – dette er spesielt relevant når det krever mye arbeid å utarbeide tilbudet
  • kan være en fordel for tidsbruken også for oppdragsgiveren, fordi det kan bli færre tilbud å evaluere – pass imidlertid på at du kvalifiserer tilstrekkelig mange til at konkurransen blir reell
  • har lengre tidsfrister for innlevering av tilbud enn åpne konkurranser
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.