Gjennomføring av konkurransen ved innovasjonspartnerskap

Veiledning om hvordan du kan gjennomføre en konkurranse om innovasjonspartnerskap etter reglene i anskaffelsesforskriften.

Innovasjonspartnerskap er en prosedyre etter anskaffelsesforskriften. Konkurransen må følge spesielle regler. En konkurranse om et innovasjonspartnerskap gjennomføres med følgende steg:

Anskaffelsesprosessen ved bruk av innovasjonspartnerskap

Et innovasjonspartnerskap har mange likhetstrekk med prosedyren konkurranse med forhandling. Det er likevel noen forskjeller:

  • Krav til prekvalifisering - basert på kvalifikasjonskrav som må inkludere leverandørens kvalifikasjoner innen forskning og utvikling, inkludert utvikling og gjennomføring av innovative løsninger
  • Krav om å gjennomføre forhandlinger
  • Det kan kun velges tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Kunngjøring av konkurranse

Utlysning av innovasjonspartnerskap må skje ved alminnelig kunngjøring. Fristen for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen skal være minst 30 dager fra utlysning. Utlysning må være komplett med fullstendig konkurransegrunnlag og kontrakt.

Kontrakten må ha informasjon om hvordan innovasjonspartnerskap skal struktureres og hvilke regler som gjelder for immaterielle rettigheter.

DFØ har utviklet en mal for konkurransegrunnlag. Denne malen er bygget opp slik at den nevner alle vesentlige forhold du må ha med i gjennomføring av en konkurranse om innovasjonspartnerskap. Malen kan benyttes i kombinasjon med Avtale om innovasjonspartnerskap.

Forhandlinger

Innovasjonspartnerskap skal inngås med forhandling. Dere kan velge å fastsette en øvre grense for hvor mange tilbydere dere ønsker å gå videre i forhandlingsfase med, forutsatt at det er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Minimumsgrensen er tre tilbydere for å sikre reell konkurranse i forhandlingene. Denne utvelgelsen må tas med utgangspunkt i tildelingskriteriene. Dersom det ikke finnes et tilstrekkelig antall leverandører i markedet, kan du velge ut færre leverandører enn hva som er oppgitt i kunngjøringen. 

I forhandlingsfasen kan det i utgangspunktet forhandles om alle aspekter av tilbudet (jf. anskaffelsesforskriften § 23-7 (2)). Husk imidlertid at det ikke kan forhandles om absolutte krav eller kriterier for tildeling, eller utgjøre en vesentlig endring fra konkurransegrunnlaget. Temaer som det kan være naturlig å forhandle ved inngåelse av innovasjonspartnerskap er:

  • Delmål i utviklingsforløpet
  • Kostnader for utviklingsløpet
  • Kostnader for det etterfølgende innkjøpet

Inngå partnerskap

Du kan velge å inngå partnerskap med en eller flere leverandører. Inngår dere partnerskap med flere leverandører anbefaler DFØ at disse er komplementerende og ikke konkurrerende. Dersom oppdragsgiver ønsker å legge opp til konkurranse mellom ulike utviklingsløp, kan gjennomføringsmodellene konkurransepreget dialog eller før-kommersielle anskaffelser være bedre egnet.

Et konsortium  bestående av flere leverandører som har levert et tilbud sammen (fordi de ikke kan levere tilbud hver for seg) regnes som ett (1) partnerskap.  

Dersom oppdragsgiver har inngått et partnerskap med flere leverandører, kan oppdragsgiveren ikke uten samtykke fra leverandøren gi de øvrige partnere tilgang til løsninger eller andre fortrolige opplysninger som partneren har gitt innenfor rammene av partnerskapet. Et samtykke skal gjelde de bestemte opplysningene som oppdragsgiveren planlegger å gi tilgang til.

Anskaffelsesforskriften § 26-8 pkt. 5

Prosedyren er ressurskrevende, og legger opp til kjøp av utviklet løsning hvis løsningen tilfredsstiller kravene. Hvis du som oppdragsgiver har ressurser til å delta i flere parallelle utviklingsløp, og kjøpe inn flere utviklede løsninger, så fraråder DFØ å inngå parallelle partnerskap for det samme behovet.

Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.