Kontraktsinngåelse før-kommersiell anskaffelse

Den før-kommersielle anskaffelsen kunngjøres på Doffin/TED. Kontrakt inngås med bedrifter/konsortier som best oppfyller tildelingskriteriene.

Suksesskriterier

 • God oppdeling av den før-kommersielle anskaffelsen i faser som er velegnet for å evaluere konkurrerende utviklingsløp 
 • Inngåelse av kontrakt med minimum 5 bedrifter/konsortier

Aktiviteter

 • Lage plan for å markedsføre den før-kommersielle anskaffelsen
  • Via bransjeforeninger, sosiale medier, konferanser, nyhetsartikler, osv.
 • Kunngjøre konkurransen på Doffin/TED
 • Oversette konkurransedokumentene til engelsk; for å nå ut til leverandører utenfor Norge
 • Tildele kontrakt

Husk!

 • Sørg for å markedsføre konkurransen bredt
  • Nå ut til "nye" sektorer/bransjer
  • Legg til rette for konsortiedannelser mellom forskningsmiljøer og industriaktører
  • Vurder å gi prosjektet et merkenavn, som for eksempel EduApp4Syria (Norad), og NoDig Challenge (Oslo kommune)
 • Bruk åpne funksjonsbaserte spesifikasjoner 
  • Unngå høy grad av tekniske og absolutte krav
 • Objektive krav som basis for evaluering av tilbudene
  • For eksempel kompetanse, oppdragsforståelse, løsningskvalitet og kostnader
 • Konkurransegrunnlaget må inneholde
  • Regler for gjennomføring av den før-kommersielle anskaffelsen
   • Informasjon om faseinndeling
   • Fremgangsmåte i evaluering av løsningsforslag hvor tilbydere med de beste løsningsforslagene blir tatt med videre i de påfølgende fasene
   • Eventuelt informasjon om hvor mange som vil bli invitert til de ulike fasene
   • Tidsplan - forventet varighet på hver fase
  • Fordeling av rettigheter og plikter mellom partene
   • Dersom eierrettigheter tildeles leverandøren, må du som oppdragsgiver sikre deg en brukerlisens til det som blir utviklet
   • Sørg for å ikke ha klausuler som begrenser en fremtidig konkurranse hvor løsningen skal implementeres
  • Finansieringsplan - hva finansierer dere som oppdragsgiver og hva finansierer dere ikke, hvilken egeninnsats forventes av leverandører, ev. tilgjengelig finansiering fra 3. part  
  • Kriterier for valg av beste tilbud og hvordan kriteriene blir vektlagt
 • Gi leverandørene nødvendig tid til å utarbeide tilbud
  • Legg til rette for en periode hvor tilbudsgivere kan stille spørsmål, og hvor svarene gjøres tilgjengelig for alle som har meldt interesse for konkurransen

 

Oppdatert: 15. november 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord